Машиніст автовишки та автогідропідіймача


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8333
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення безпечної експлуатації і функціонування підйомних механізмів (автовишок і автогідропідіймачів)
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
19 жовтня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
21 жовтня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2025 року
Версії:
21 жовтня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст автовишки та автогідропідіймача.

1.2. Вимоги до державної сертифікації висоти підйому вантажу

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце машиніста автовишки та автогідропідіймача автотранспортний цех.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача підпорядковується безпосередньо механіку служби механізації і транспорту та начальнику підрозділу.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Особливість характеру праці машиніста автовишки та автогідропідіймача вимагає високого рівня уваги та сенсомоторних реакцій, дисциплінованості, здатності до адаптації і орієнтації на місцевості, координації рухів, концентрації зору і слуху, стійкості до впливу стресів.
Шкідливі та небезпечні виробничі фактори є високі або низькі температурні показники повітря, робота на відкритих майданчиках, запиленість і загазованість повітря, вібрація, шум, освітленість робочої зони, емоційні перевантаження, розумове перенапруження, монотонність праці.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну кваліфікацію „Машиніст автовипіки та автогідропідіймача” (повну або часткову).
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду та довідки про проходження психофізіологічного обстеження з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст автовишки та автогідропідіймача”.
Наявність посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії „С”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність групи з електробезпеки не нижче II групи.
Наявність розпорядження/наказу по підприємству/підрозділу про допуск машиніста автовишки та автогідропідіймача до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст автовишки та автогідропідіймача” з додатком до свідоцтва або диплому та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: перепідготовка, підтримання кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією „Машиніст автовишки та автогідропідіймача” - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту колісних транспортних засобів або слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин не менше 1 року.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання машиністів автовишки та автогідропідіймача на курсах з підтримання кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.3. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про відходи”.
Закон України „Про енергозбереження”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 „Про Правила дорожнього руху”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за № 11/2451.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253 „Правила експлуатації електрозахисних засобів”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964 „Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за № 1299/21611.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.02.2015 № 73 „Про затвердження Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.2015 за № 397/26842.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 „Про затвердження Правил улаштування
електроустановок”.
Наказ Міністерства соціальної політики України 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за №244/31696.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за № 328/33299.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2019 № 271 „Про внесення змін до Технічної експлуатації електричних станцій і мереж. Правила”.