Дефектоскопіст з ультразвукового контролю


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7243
Основна мета професійної діяльності:
Виконання робіт з неруйнівного контролю.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
02 квітня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
06 квітня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2027 року
Версії:
06 квітня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з товщиною стінки до 15 мм (2-4 кваліфікаційні розряди).
Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з товщиною стінки понад 15 мм (5 кваліфікаційний розряд).
Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з розшифровкою дефектограми і видачею заключення (6 кваліфікаційний розряд).

1.6. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце дефектоскопіста з ультразвукового контролю позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Дефектоскопіст з ультразвукового контролю підпорядковується безпосередньому керівнику - начальнику лабораторії металів та зварювання; керівнику робіт, відповідальному за безпечне проведення робіт.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки. 
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними виробничими чинниками є: робоча поза, пов'язана з вимушеними нахилами корпусу (понад 100 разів за зміну), вібрація, електричний струм, вугільний пил, високі або низькі температурні показники повітря, інтенсивність теплового та інфрачервоного випромінювання, високий рівень шуму, емоційна напруженість праці, роботи на висоті.

1.8. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю”.
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи електробезпеки (дефектоскопіст з ультразвукового контролю повинен знати правила електробезпеки в обсязі не нижче ІІ групи).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю”.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника. Сертифікат або інший документ про присвоєння професійної кваліфікації (повної або часткової):
Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з товщиною стінки до 15 мм (2-4 кваліфікаційні розряди) - третій рівень НРК.
Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з товщиною стінки понад 15 мм (5 кваліфікаційний розряд) - третій рівень НРК.
Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з'єднань з розшифровкою дефектограми і видачею заключення (6 кваліфікаційний розряд) - четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка за професією “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю” з присвоєнням професійної кваліфікації “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з товщиною стінки до 15 мм” (2-4 кваліфікаційні розряди) проводиться за наявності повної або базової загальної освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю” з присвоєнням професійної кваліфікації “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з товщиною стінки до 15 мм” (2-4 кваліфікаційні розряди) проводиться за наявності професійного навчання на виробництві, професійної (професійно-технічної) освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з товщиною стінки понад 15 мм” (5 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з товщиною стінки до 15 мм” (2-4 кваліфікаційні розряди) не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з'єднань з розшифровкою дефектограми і видачею заключення” (6 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Дефектоскопіст з ультразвукового контролю зварних з’єднань з товщиною стінки понад 15 мм” (5 кваліфікаційний розряд) не менше одного року.
Навчання дефектоскопіста з ультразвукового контролю на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці дефектоскопіста з ультразвукового контролю.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України “Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892 “Про затвердження Правил охорони праці під час
експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2127/24659.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.02.2015 № 73 “Про затвердження Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.2015 за № 397/26842.
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.09.2014 № 1111 “Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавного стандарту як національного стандарту України, затвердження національних стандартів України, змін до нормативних документів України, скасування національних стандартів України та міждержавних нормативних документів в Україні”.