Оглядач-ремонтник вагонів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Основна мета професійної діяльності:
Огляд та безвідчіпний ремонт вагонів на пунктах технічного облсуговування, що розміщуються на проміжних станціях магістрального залізничного транспорту і під"їздних коліях промислових підприємств
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
09 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
12 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
12 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Оглядач-рсмонтник вагонів 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е. Оглядач-ремонтник вагонів 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е. Оглядач-рсмонтник вагонів 6 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначені у п. 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом бригадира, майстра / старшого майстра, начальника служби, начальника зміни.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: чоловіча, жіноча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Оглядач-ремонтник вагонів”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Оглядач-ремонтник вагонів”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Проходження повторних інструктажів з охорони праці.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Психофізіологічні особливості:
уважність;
пам’ять зорова та слухова;
фізична сила і витривалість;
стійкість до монотонної діяльності;
стресостійкість;
ефективна комунікація;
орієнтація на результат.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника з додатками до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією або диплома кваліфікованого робітника за професією „Оглядач-ремонтник вагонів”,
4 кваліфікаційний розряд за професією „Оглядач-ремонтник вагонів” - 2 рівень НРК,
5 кваліфікаційний розряд за професією „Оглядач-ремонтник вагонів” - 3 рівень НРК.
6 кваліфікаційний розряд за професією „Оглядач-ремонтник вагонів” - З рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка оглядача-ремонтника вагонів

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Оглядач-ремонтник вагонів” 4 розряду - наявність повної або базової загально-середньої освіти.

2.2. Перепідготовка оглядача-ремонтника вагонів

Перепідготовка з інших професій за професією „Оглядач-ремонтник вагонів” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оглядач-ремонтник вагонів” 4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти оглядача-ремонтника вагонів

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оглядач-ремонтник вагонів” 5 розряду. Практичний досвід роботи оглядачем-ремонтником вагонів 4 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оглядач-ремонтник вагонів” 6 розряду. Практичний досвід роботи оглядачем-ремонтником вагонів 5 розряду не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти оглядача-ремонтника вагонів

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання оглядача-ремонтника вагонів

Періодичне підвищення кваліфікації згідно потреб та відповідно до змін у законодавстві.
Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/10511.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 р. за № 828/33799.
Наказ Міністерства промислової політики України від 15.02.2010 №70. „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за №237/17532.
Наказ Міністерства промислової політики України від 13.08.2010 №407 „Про затвердження та введення в дію Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи та з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств”.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 24.03.2008 № 54 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.04.2008 за № 340/15031.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність оглядача-ремонтника вагонів.

4. Загальні компетентності

Знання професійної лексики.
Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.
Здатність працювати в команді.
Дотримання професійної етики.
Запобігання конфліктних ситуацій.