Формувальник машинного формування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7211
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення якості ливарних форм з використанням спеціальних формувальних машин і автоматів. Виготовлення ливарних форм на формувальних машинах і автоматах. Оздоблення напівформ та збирання форм. Налагодження режимів роботи формувальних машин і автоматів.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Формувальник машинного формування 2 розряду – трудові функції А, Б1-Б7, В1-В3, Г1, Д, Е, Є.
Формувальник машинного формування 3 розряду – трудові функції А, Б1-Б11, В1-В5, Г1-Г2, Д, Е, Є.
Формувальник машинного формування 4 розряду – трудові функції А, Б1-Б13, В, Г1-Г4, Д, Е, Є.
Формувальник машинного формування 5 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначені у п.5.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра / старшого майстра, бригадира.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: від 18 років.
Наявність документа, що підтверджує повну або часткову професійну кваліфікацію „Формувальник машинного формування” відповідного кваліфікаційного розряду.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Формувальник машинного формування”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, домедичної допомоги постраждалим, безпечної експлуатації устаткування.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (повинен знати правила електробезпеки в обсязі не нижче ІІ групи).
Психофізіологічні особливості:
фізична сила і витривалість;
пам’ять зорова і слухова;
стійкість до монотонної діяльності;
стійкість до впливу стрессів;
уважність;
відповідальність;
ефективна комунікація;
орієнтація на результат.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Формувальник машинного формування” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Формувальник машинного формування” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію: „Формувальник машинного формування” 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК; „Формувальник машинного формування” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК; „Формувальник машинного формування” 4 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК; „Формувальник машинного формування” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, обов’язкове навчання без підвищення групи кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Формувальник машинного формування” 2-3 розрядів – наявність повної або базової загальної середньої освіти.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації за професією „Формувальник машинного формування” 4 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Формувальник машинного формування” 4 розряду. Практичний досвід роботи формувальником машинного формування 3 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Формувальник машинного формування” 5 розряду. Практичний досвід роботи формувальником машинного формування 4 розряду не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 №257 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за №11/2451.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 №61 „Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.06.2010 за №356/17651. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність формувальника машинного формування.

4. Загальні компетентності

4.1. Знання професійної лексики.
4.2. Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.
4.3. Здатність працювати в команді.
4.4. Дотримання професійної етики.
4.5. Запобігання конфліктних ситуацій.