Фахівець з технічного захисту інформації


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2139.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення інженерно-технічними та організаційно-технічними заходами та засобами порядку доступу, конфіденційності, цілісності й доступності (унеможливлення блокування) інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, а також цілісності та доступності відкритої інформації, важливої для особи, суспільства і держави.
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
31 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
31 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій (НРК)

Молодший фахівець з технічного захисту інформації 6 рівень НРК
Фахівець з технічного захисту інформації 7 рівень НРК
Провідний фахівець з технічного захисту інформації 7 рівень НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

• документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Фахівець з технічного захисту інформації»;
• документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової рофесійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

 

Молодший фахівець з технічного захисту інформації

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Не передбачено професійним стандартом

Фахівець з технічного захисту інформації

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 2 років або підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Не передбачено професійним стандартом

Провідний фахівець з технічного захисту інформації

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на другому (магістерському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 3 років

Не передбачено професійним стандартом

П.*
• диплом на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю:
- 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
- 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК);
- 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (6 рівень НРК);
- 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (6 рівень НРК);
- 254 «Забезпечення військ (сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (6 рівень HPK);
- 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» (6 рівень НРК).

• диплом на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю:
- 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
- 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
- 254 «Забезпечення військ (сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень HPK);
- 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» (7 рівень НРК).

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової рофесійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Фахівець з технічного захисту інформації

Підвищення кваліфікації фахівця з технічного захисту інформації для отримання професійної кваліфікації провідного фахівця з технічного захисту інформації. Стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років.

Не передбачено професійним стандартом