Оператор дефектоскопного візка


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8290
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення безпеки руху поїздів шляхом виявлення дефектів у рейках та елементах стрілочних переводів.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
28 грудня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
28 грудня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2024 року
Версії:
28 грудня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Оператор дефектоскопного візка 3 розряду: трудові функції - А, В, Г, Е; професійні компетентності - А1, А2, А4, В1, В4, Г1, El, Е2.
Оператор дефектоскопного візка 4 розряду: трудові функції - А, Б, В, Г, Е; професійні компетентності -А1, А2, А4, БЗ, В1, ВЗ, В4, Г1, Г2, El, Е2.
Оператор дефектоскопного візка 5 розряду: трудові функції - А, Б, В, Г, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, Б1, Б2, БЗ, Bl, В2, ВЗ, В4, Г1, Г2, Е1,Е2.
Оператор дефектоскопного візка 6 розряду: трудові функції —А, Б, В, Г, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, Б1, Б2, БЗ, Bl, В2, ВЗ, В4, Г1, Г2, Е1,Е2.
Оператор дефектоскопного візка 7 розряду: трудові функції - А, В, Г, Д, Е; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, Б1, Bl, В2, ВЗ, В4, Г1, Г2, Д1, Д2, Е1,Е2.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначено в пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця операторів дефектоскопного візка.
Працює під керівництвом майстра.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці (робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням). Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття, сигнальний жилет та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оператор дефектоскопного візка”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Оператор дефектоскопного візка”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність сертифіката фахівця з неруйнівного контролю І рівня кваліфікації (ультразвуковий метод).
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу магістрального, промислового залізничного транспорту та інших підприємств, на яких використовується праця оператора дефектоскопного візка.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оператор дефектоскопного візка” 3 розряду. Третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оператор дефектоскопного візка” 4 розряду. Третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оператор дефектоскопного візка” 5 розряду. Четвертий рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією,, Оператор дефектоскопного візка” 6 розряду. Четвертий рівень НРК.
Диплом молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра, диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оператор дефектоскопного візка” 7 розряду. П’ятий рівень НРК.
Сертифікат фахівця з неруйнівного контролю І рівня кваліфікації (ультразвуковий метод).

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Оператор дефектоскопного візка”, за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка(назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Оператор дефектоскопного візка” 3 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта, без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка проводиться з технологічно суміжних професій З розряду з присвоєнням кваліфікації „Оператор дефектоскопного візка” З розряду.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор дефектоскопного візка” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Оператор дефектоскопного візка” 3 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор дефектоскопного візка” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Оператор дефектоскопного візка” 4 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор дефектоскопного візка” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Оператор дефектоскопного візка” 5 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор дефектоскопного візка” 7 розряду. Стаж роботи за професією „Оператор дефектоскопного візка” 6 розряду не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання операторів дефектоскопного візка на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253 „Про затвердження Правил експлуатації електрозахисних засобів”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2007 № 43 „Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за № 303/13570.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.