Слюсар з ремонту колісних траспортних засобів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7231
Основна мета професійної діяльності:
Проведення технічного обслуговування і ремонту систем, вузлів і агрегатів автомобілів. Виконання поточного, капітального та плановопопереджувального ремонтів, а також ремонт і демонтаж вузлів і агрегатів автомобілів, перевірка і регулювання вузлів і агрегатів автомобілів, перевірка і регулювання вузлів і агрегатів автомобілів, перевірка і регулювання вузлів і агрегатів автомобілів. Здійснення технічної діагностики механізмів і агрегатів автомобілів, а також проведення стендової обкатки відремонтованих вузлів і агрегатів автомобілів.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
21 серпня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
24 серпня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2025 року
Версії:
24 серпня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом начальника ремонтної майстерні, начальника дільниці, начальника зміни, механіка.
Може ставити завдання учню та стажеру слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого працівника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” з додатками до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”.
„Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 3 кваліфікаційний розряд -3 рівень НРК.
„Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 4-6 кваліфікаційні розряди - 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійна (професійно-технічна) освіта за професією „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” З розряду - наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 3 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за професією „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” З розряду - не менше 6 місяців.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.4. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 4 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 3 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 5 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 4 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 6 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 5 розряду не менше 6 місяців.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України ,Дро охорону праці”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 „Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за № 124/26569.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.