Гірничомонтажник підземний


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Виконання монтажно-демонтажних робіт, налаштування, опробування, поточний ремонт і технічне обслуговування гірничошахтного обладнання
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
28 серпня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
01 вересня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2025 року
Версії:
01 вересня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Гірничомонтажник підземний гірничошахтних комунікацій та допоміжного гірничошахтного обладнання (3 кваліфікаційний розряд).
Гірничомонтажник підземний стаціонарного обладнання (4 кваліфікаційний розряд).
Гірничомонтажник підземний видобувного гірничошахтного обладнання та апаратури автоматизації (5 кваліфікаційний розряд).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце гірничомонтажника підземного позначається робочою зоною, яка зазначена в наряді на виконання робіт і обладнана всіма матеріально-технічними засобами, які забезпечують виконання технологічних процесів з підготовки, монтажу, демонтажу, налагодження або опробування гірничошахтного обладнання.
Гірничомонтажник підземний підпорядковується безпосередньому керівнику (начальнику дільниці, заступнику начальника, механіку, гірничому майстру, бригадиру та ланковому), старшому із групи робітників, відповідальному за безпечне виконання робіт з підготовки, монтажу, демонтажу, налаштування та опробування обладнання.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпусток.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Особливість характеру праці гірничомонтажника підземного вимагає високого рівня уваги, сенсомоторних реакцій, стресостійкості, зорової та слухової пам’яті, швидкої реакції та вміння орієнтуватися в замкненому просторі.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є підземні умови праці, підвищений рівень шуму, вібрації, порушення температурного режиму, пил, шкідливі гази, обводнені умови праці, вимушена робоча поза, рухомі транспортні засоби, машини та механізми, механізми, що обертаються, вантажопідіймальні механізми та пристрої, контакт працівників із обладнанням та устаткуванням, що знаходиться під напругою, робота на висоті, нервово-психічні фактори, емоційні перевантаження, підземні пожежі, раптові викиди вугілля та газу, обвалення порід.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років І старші. 
Наявність документу, що підтверджує професійну кваліфікацію (повну або часткову) за професією „Гірничомонтажник підземний”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Гірничомонтажник підземний”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (гірничомонтажник підземний повинен знати правила електробезпеки в обсязі II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск гІрничомонтажника підземного до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі -НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Гірничомонтажник підземний” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією „Гірничомонтажник підземний” з отриманням повної або часткової професійної кваліфікації „Гірничомонтажник підземний гірничошахтних комунікацій та допоміжного гірничошахтного обладнання” (З кваліфікаційний розряд) - повна загальна середня освіта, професійне навчання на виробництві, професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж підземних робіт за професією першого ступеня не менше 1 року.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією „Гірничомонтажник підземний” з присвоєнням повної або часткової професійної кваліфікації „Гірничомонтажник підземний стаціонарного обладнання” (4 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Гірничомонтажник підземний гірничошахтних комунікацій та допоміжного гірничошахтного обладнання” (3 кваліфікаційний розряд) не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації за професією „Гірничомонтажник підземний” з присвоєнням повної або часткової професійної кваліфікації „Гірничомонтажник підземний видобувного гірничошахтного обладнання та апаратури автоматизації” (5 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Гірничомонтажник підземний стаціонарного обладнання” (4 кваліфікаційний розряд) не менше 1 року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно умов праці гірничомонтажника підземного.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Гірничий закон України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Кодекс законів України про працю.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за№ 93/2533.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 №638 „Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за №1533/10132.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, (із змінами).
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 р. за№ 1143/13017, (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62 „Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за № 398/17693, (зі змінами).
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з Інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 р. за № 327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 „Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за № 124/26569.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за№ 244/31696.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 14.11.2006 № 539 „Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому України СОУ 10.1-00185790-002-2005 „Правил технічної експлуатації вугільних шахт”.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 21.01.2010 №7 „Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому СОУ-П 10.1.00174088.018:2009 „Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (типове керівництво)”.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 18.10.2010 № 410 „Про затвердження та надання чинності стандартам Мінвуглепрому СОУ-П 10.1.24183643.008:2010, СОУ 10.1.24183643.007:2010”.