Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8122
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення безперебійної роботи технологічного потоку. Обслуговування пультів керування, якісне і своєчасне приймання, транспортування і подання металопрокату на обробні лінії правки, різання і відвантаження готової продукції.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 лютого 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
19 лютого 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2029 року
Версії:
19 лютого 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)
2 розряду - у разі обслуговування пульта на нескладних постах керування.
Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)
3 розряду - у разі обслуговування пульта на постах керування середньої складності.
Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)
4 розряду - у разі обслуговування пульта на складних постах керування.
Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)
5 розряду - у разі обслуговування пульта на особливо складних постах керування.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра або старшого майстра, диспетчера; начальника дільниці.
Може ставити завдання учню оператора поста керування.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)”:
2-4 кваліфікаційні розряди за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” - 2 рівень НРК;
5 кваліфікаційний розряд за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” - 3 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікація)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” 2 розряду - наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” 3 розряду - наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікація)

Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” з отриманням професійної кваліфікації „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” 2 розряду (нескладний пост керування) - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Розряд присвоюється згідно із складністю поста керування.
Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” з отриманням професійної кваліфікації „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” 3 розряду (пост керування середньої складності) — професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Розряд присвоюється згідно Із складністю поста керування.
Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” з отриманням професійної кваліфікації „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” 4 розряду (складний пост керування) - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Розряд присвоюється згідно із складністю поста керування.
Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” з отриманням професійної кваліфікації „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” 5 розряду (особливо складний пост керування) - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Розряд присвоюється згідно із складністю поста керування.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікація)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)”
3 розряду. Без вимог до стажу роботи за попередніх розрядах. Розряд присвоюється згідно із складністю поста керування.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)”
4 розряду. Без вимог до стажу роботи за попередніх розрядах. Розряд присвоюється згідно із складністю поста керування.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)” 5 розряду. Без вимог до стажу роботи за попередніх розрядах. Розряд присвоюється згідно із складністю поста керування.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві на рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання оператора поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництво)

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511.
Наказ Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах” від 04.07.2019 № 1045, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за№ 828/33799.