Машиніст автомотриси


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8311
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення процесу ремонту та поточного утримання залізничної інфраструктури у відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується автомотриса
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
01 грудня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
19 грудня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2028 року
Версії:
19 грудня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Машиніст автомотриси 5 розряду   у    разі    керування    та обслуговування автомотриси з бензиновим двигуном, 4 рівень НРК

Машиніст автомотриси 6 розряду у разі керування та обслуговування автомотриси з дизельним двигуном потужністю до 220 кВт, 4 рівень НРК

Машиніст автомотриси 7 розряду у разі керування та обслуговування автомотриси з дизельним двигуном потужністю понад 220 кВт, 5 рівень НРК

2.  Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підтвердження) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підтвердження) робітничої кваліфікації;
  • диплом фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за відповідними освітньо-професійними програмами спеціальності «Залізничний транспорт» галузі знань «Транспорт» (7 розряд);
  • сертифікат про присвоєння/ підтвердження професійної кваліфікації особи, виданий кваліфікаційним центром з дотримання вимог, установлених Порядком присвоєння та          підтвердження           професійних    кваліфікацій          кваліфікаційними центрами;
  • сертифікат про визнання професійної кваліфікації, з дотриманням вимог, установлених Порядком визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах

Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Машиніст автомотриси 5 розряду

Професійно-технічна освіта, перепідготовка – стаж роботи за технологічно-суміжною професією 4 розряду – не менше 1 року

 

   2. Професійний розвиток

 

  • з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Машиніст автомотриси

Стаж роботи за

Професійно-технічна       освіта.                                            Підвищення

6 розряду

професією

машиніста

кваліфікації   та    стаж    роботи    за                        професією

машиніста автомотриси 5 розряду - не менше

 

автомотриси

5 розряду -

1 року

 

не менше

 

 

1 року

 

Машиніст автомотриси

Фахова передвища

Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для          здобуття    освітньо-професійного     ступеня

 

 

7 розряду

освіта, стаж

фахового      молодшого                      бакалавра/молодшого

 

роботи за

спеціаліста         спеціальності                             «Залізничний

 

професією

транспорт»       галузі       знань                           «Транспорт».

 

машиніста

Підвищення кваліфікації   та   стаж   роботи   за

 

автомотриси

професією машиніста автомотриси 6 розряду –

 

6 розряду – не

не менше 1 року

 

менше 1 року

 

 

 1)    без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:

  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання автомотриси та умов організації праці