Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8121
Основна мета професійної діяльності:
Виконання операційпо веденню технологічного процесу виплавки сталі в конвертерах. Підтримка фетерування сталеплавильного агрегату в робочому стані в експлуатації, утримання обладнання сталеплавильного агрегату в робочому стані.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
15 вересня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
18 вересня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
18 вересня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий)
2- го розряду - у разі обслуговування конвертера ємністю до 5 т.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий)
3- го розряду - у разі обслуговування конвертера ємністю 5 т-10 т.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий)
4- го розряду - у разі обслуговування конвертера ємністю 10 т до 100 т.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий)
5- го розряду - у разі обслуговування конвертера ємністю 100 т до 250 т.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий)
6- го розряду - у разі обслуговування конвертера ємністю 250 т і більше.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий) незалежно від розряду повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, О, П, Р.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший)
3- го розряду - у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку під керівництвом сталевара конвертора в конверторах ємкістю до 5 т.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший)
4- го розряду - у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку під керівництвом сталевара конвертора в конверторах ємкістю 5 т-10 т.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший)
5- го розряду - у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку під керівництвом сталевара конвертора в конверторах ємкістю 10 т до 100 т.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший)
6- го розряду - у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку під керівництвом сталевара конвертора в конверторах ємкістю 100 т до 250 т.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший)
7- го розряду - у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку в конверторах ємкістю 250 т і більше.
Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший) незалежно від розряду повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій З, И, І, К, Л, М, Н, О, П, Р.
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом майстра, старшого майстра дільниці, сталевара, а оперативно підпорядковується сталевару.
Може ставити завдання учню підручного сталевара конвертерного виробництва (конвертера).

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Для підручного сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другого):
у разі обслуговування конвертера ємністю до 5 т - наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий) 2-го розряду”;
у разі обслуговування конвертера ємністю 5 т-10 т - наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий) 3-го розряду”;
у разі обслуговування конвертера ємністю 10 т-100 т - наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий) 4-го розряду”;
у разі обслуговування конвертера ємністю 100т-250т - наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий) 5-го розряду”;
у разі обслуговування конвертера ємністю 250 т і більше - наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий) 6-го розряду”.
Для підручного сталевара конверторного виробництва (конвертера) (першого):
у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку під керівництвом сталевара конвертора в конверторах ємкістю до 5 т -наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший) 3-го розряду”;
у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку під керівництвом сталевара конвертора в конверторах ємкістю 5 т-10 т -наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший) 4-го розряду”;
у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку під керівництвом сталевара конвертора в конверторах ємкістю 10 т до 100 т наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший) 5-го розряду”;
у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку під керівництвом сталевара конвертора в конверторах ємкістю 100 т до 250 т -наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший) 6-го розряду”;
у разі ведення процесу виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку під керівництвом сталевара конвертора в конверторах ємкістю 250 т і більше -наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший) 7-го розряду”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера)”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) повинен знати правила електробезпеки в обсязі II-V групи в залежності від виконуваної роботи).
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера)” з додатками до диплома кваліфікованого робітника або до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації:
„Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (другий)”
2- 6 кваліфікаційні розряди - 3 рівень НРК,
„Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) (перший)”
3- 7 кваліфікаційні розряди - 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.