Машиніст-інструктор локомотивних бригад


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8311
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення виконання завдань із організації роботи закріпленої колони локомотивних бригад і контролю за виконанням працівниками локомотивних бригад посадових обов’язків, що забезпечують безпечний та безперебійний рух поїздів, перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
11 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст-інструктор локомотивних бригад

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює у підрозділах магістрального залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця машиніста-інструктора локомотивних бригад.
Робоче місце розташовано в кабінеті локомотивного (моторвагонного) депо, в кабіні локомотива, моторвагонного рухомого складу (МВРС) під час поїзної та маневрової роботи, виконання підготовчо-заключних дій.
Працює під керівництвом заступника начальника локомотивного (моторвагонного) депо з експлуатації - на магістральному залізничному транспорті, іншого керівника, визначеного в посадовій інструкції, на інших підприємствах, на яких використовується праця машиніста-інструктора локомотивних бригад.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці (робота пов’язана з підвищеним нервово- емоційним та інтелектуальним навантаженням). Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я робітника при виконанні обов'язків машиніста-інструктора локомотивних бригад є: підвищений рівень шуму, підвищений рівень психофізіологічного та емоційного навантаження, небезпека виробничого травматизму внаслідок ймовірного наїзду рухомого складу, падіння з висоти, напруженість праці.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст-інструктор локомотивних бригад”. Наявність класу кваліфікації не нижче ніж 2 та стажу роботи не менше 5 років за однією з професій: „Машиніст електровоза”, „Машиніст тепловоза”, „Машиніст електропоїзда”, „Машиніст дизель-поїзда”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст-інструктор локомотивних бригад”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці.
Стажування упродовж одного місяця на посаді машиніста-інструктора локомотивних бригад з відривом від основної роботи.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інших інструкцій, що регламентують безпечну роботу машиніста-інструктора локомотивних бригад.
Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання і перевірки знань нормативних документів з питань з перевезення небезпечних вантажів згідно із функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту за класом небезпечного вантажу.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст-інструктор локомотивних бригад”, п’ятий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Машиніст-інструктор локомотивних бригад - професійна (професійно- технічна) освіта. Стаж роботи не менше 5 років за однією з професій: „Машиніст електровоза”, „Машиніст тепловоза”, „Машиніст електропоїзда”, „Машиніст дизель-поїзда” та наявність класу кваліфікації не нижче 2.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання машиністів-інструкторів локомотивних бригад на курсах підвищення кваліфікації установлюється з періодичністю не рідше ніж один раз на 3 роки.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту проводиться один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
Постанова Кабінету міністрів України від 06.04.1998 № 457 „Про затвердження Статуту залізниць України”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 “Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за№ 50/1854.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 “Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.06.2007 № 499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 54 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.2008 за№ 340/15031.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 “Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за № 750/25527.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за№ 252/26697.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772.
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, методичні рекомендації, що регламентують професійну діяльність машиніста-інструктора локомотивних бригад.

4. Загальні компетентності

Здатність дотримуватися професійної термінології.
Здатність дотримуватися етики поведінки, культури ділового спілкування.
Здатність раціонально використовувати робочий час.
Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.
Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної компетентності.
Здатність оперативно керувати колоною локомотивних бригад.
Здатність застосовувати знання на практиці.