Майстер з комплексного обслуговування об’єктів бджільництва


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
6123
Основна мета професійної діяльності:
Виконує комплекс робіт по догляду за бджолиними сім’ями, формує нові бджолині сім’ї, пакети бджіл для пересилання. Проводить селекційно-племінну роботу з поліпшення племінних якостей бджіл, бонітування бджолиних сімей для подальшого їх використання в селекційному процесі, кочівлю, відбір та відкачування меду, заготівлю і переробку продуктів бджільництва.
Розробник: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Дата затвердження:
08 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
17 квітня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
17 квітня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

Майстер з комплексного обслуговування об’єктів бджільництва 6123.

 1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Майстер з комплексного обслуговування об’єктів бджільництва ІІ-го рівня професійної кваліфікації (5-й кваліфікаційний розряд), 4-й рівень НРК.

 1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
  • сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної або часткової професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого робітника за професією «Майстер з комплексного обслуговування об’єктів бджільництва» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;

 

 • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією Майстер з комплексного обслуговування об’єктів бджільництва з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

 1. Здобуття професійної кваліфікації

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних

кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Майстер з комплексного обслуговування об’єктів бджільництва ІІ-го рівня професійної кваліфікації

(5-й кваліфікаційний розряд)

Наявна робітнича професія, стаж роботи за технологічно суміжною професією 4-го розряду – не менше 1-го року

Професійна (професійно- технічна) освіта.

 

 1. Професійний розвиток
 • без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж одного разу на п’ять років з метою:

 • підтвердження наявної професійної кваліфікації в межах професії;
 • набуття компетентностей для виконання робіт з новим обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, у межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно- правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці;

б) у разі виконання функцій з керівництва бригадою – підвищення кваліфікації з питань управління виробничими групами.