Електромеханік електрозв’язку


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3113
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення надійного та безпечного функціонування, технічне обслуговування та ремонт апаратури та пристроїв зв’язку.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
25 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Електромеханік електрозв’язку.

1.2. Назви типових посад

Електромеханік електрозв’язку.
Старший електромеханік електрозв’язку.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У підрозділах магістрального залізничного транспорту.
Робоче місце електромеханіка електрозв’язку розташоване на закріпленій дільниці обслуговування в місцях розташування ліній зв’язку, апаратури та пристроїв зв’язку.
Електромеханік електрозв’язку працює під керівництвом старшого електромеханіка електрозв’язку, начальника дільниці.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я працівника при виконанні обов’язків електромеханіка електрозв’язку є підвищений рівень шуму, монотонність праці при виконанні окремих видів робіт, небезпека виробничого травматизму внаслідок падіння з висоти, ураження електричним струмом.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття, сигнальний жилет та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа про вищу освіту першого рівня за ступенем бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальністю „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань .Автоматизація та приладобудування” - у разі виконання посадових обов’язків електромеханіка електрозв’язку.
Наявність документа про вищу освіту другого рівня за ступенем магістра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальністю „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань „Автоматизація та приладобудування” та стаж роботи на посаді електромеханіка електрозв’язку не менше 3 років - у разі виконання посадових обов’язків старшого електромеханіка електрозв’язку. 
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електромеханік електрозв’язку”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на 2 роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на 2 роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.
Наявність відповідної групи з електробезпеки, в залежності від розташованих на дільниці обслуговування пристроїв та апаратури.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Для електромеханіка електрозв’язку - диплом бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальністю „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань „Автоматизація та приладобудування”, 6 рівень НРК.
Для старшого електромеханіка електрозв’язку - диплом магістра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальністю „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань „Автоматизація та приладобудування”, 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому рівні вищої освіти для здобуття ступеню бакалавр за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальністю „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань „Автоматизація та приладобудування”.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації*)

Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеню магістр за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальністю „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*” галузі знань „Автоматизація та приладобудування”. 

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації електромеханіка електрозв’язку здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Міністерства транспорту України від 27.04.2001 № 258 „Про затвердження Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.05.2001 за №422/5613.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253 „Про затвердження Правил експлуатації електрозахисних засобів”.
Наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.08.2001 № 456-Ц „Про затвердження Інструкції з підготовки дистанцій сигналізації та зв’язку залізниць України до роботи в зимових умовах”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 №507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за№ 777/14044.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 141 „Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.02.2017 за №238/30106.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність електромеханіка електрозв’язку.