Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення надійного та безпечного функціонування присторїв і систем керування та регулювання руху поїздів, виконання робіт з технічного ослуговування та ремонту елементів пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
23 жовтня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
28 жовтня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2024 року
Версії:
28 жовтня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 4 розряду: трудові функції - А, Б, В, Г; професійні компетентності - А1, А6, Б1, В1, Г1, Г2;
Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 5 розряду: трудові функції - А, Б, В, Г; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, А5, А7, Б2, В2, Г1, Г2;
Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 6 розряду: трудові функції - А, Б, В, Г; професійні компетентності - Al, А8, БЗ, ВЗ, Г1, Г2;
Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 7 розряду: трудові функції - А, В, Г; професійні компетентності - А1, А9, В4, Г1, Г2.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У підрозділах магістрального залізничного транспорту, промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця електромонтерів з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування.
Робоче місце електромонтера з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування розташоване на дільницях обслуговування у підрозділах магістрального залізничного транспорту, промислового залізничного транспорту, інших підприємств, на яких використовується праця електромонтерів з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування.
Працює під керівництвом електромеханіка, старшого електромеханіка.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором. Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана з особливим характером праці. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер
3 ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.
Наявність посвідчення про допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, III-IV групу з електробезпеки, в залежності від наявної апаратури та пристроїв на дільниці обслуговування.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування”
4 розряду. Третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування”
5 розряду. Четвертий рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування”
6 розряду. Четвертий рівень НРК.
Диплом молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра. Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування” 7 розряду. П’ятий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та в навчальних центрах магістрального залізничного транспорту, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування”, за видами: перепідготовка, підвищення кваліфікації.
Професійне навчання проводиться також у підрозділах магістрального залізничного транспорту, на інших підприємствах, на яких використовується праця електромонтерів з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування, за видом: підвищення кваліфікації.

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування” 4 розряду здійснюється з технологічно-суміжної професії 3 розряду, стаж роботи за якою не менше одного року.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації,
централізації та блокування” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації,
централізації та блокування” 4 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації,
централізації та блокування” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв централізації та блокування” 5 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної
„Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв
сигналізації,
кваліфікації сигналізації,
централізації та блокування” 7 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування” 6 розряду не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання електромонтерів з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за№ 340/4561.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 №507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України” (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.01.2007 №54 „Про затвердження Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2007 за № 162/13429 (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.