Слюсар з механоскладальних робіт


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення якості і потужності слюсарного оброблення деталей та складання машинобудівних виробів
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
02 лютого 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
07 лютого 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2029 року
Версії:
07 лютого 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Слюсар з механоскладальних робіт (2 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

Слюсар з механоскладальних робіт (3 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

Слюсар з механоскладальних робіт (4 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Слюсар з механоскладальних робіт (5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

Слюсар з механоскладальних робіт (6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

 

2.  Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

-сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної або часткової професійної кваліфікації;

-сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);

-диплом кваліфікованого робітника за професією «Слюсар з механоскладальних робіт» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;

-свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Слюсар з механоскладальних робіт» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

- інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації

 

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Слюсар з механоскладальних робіт» (2 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

первинна професійна підготовка

– повна або базова загальна середня освіта, професійна

підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи;

- перепідготовка – професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на

виробництві

 

«Слюсар з механоскладальних робіт» (3 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

первинна професійна підготовка

– повна або базова загальна середня освіта, професійна

підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи;

- перепідготовка – професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві

«Слюсар з механоскладальних робіт» (4 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

первинна професійна підготовка

– повна або базова загальна середня освіта, професійна

підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи;

- перепідготовка – професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві

«Слюсар з механоскладальних робіт» (5 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

- перепідготовка – професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на

виробництві

«Слюсар з механоскладальних

робіт» (6 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

 

 

2.  Професійний розвиток

  • з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Слюсар з механоскладальних робіт» (3 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

стаж роботи за професійною кваліфікацією «Слюсар з механоскладальних робіт» (2 кваліфікаційний розряд) не

менше 6 місяців

«Слюсар з механоскладальних робіт» (4 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

стаж роботи за професійною кваліфікацією «Слюсар з механоскладальних робіт» (3 кваліфікаційний розряд) не

менше 6 місяців

«Слюсар з механоскладальних робіт» (5 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

стаж роботи за професійною кваліфікацією «Слюсар з механоскладальних робіт» (4

кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців

 

 

«Слюсар з механоскладальних робіт» (6 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

стаж роботи за професійною кваліфікацією «Слюсар з механоскладальних робіт» (5

кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців

 

2)  без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж одного разу на п’ять років з метою:

-підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;

-набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, у межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.