Горновий доменної печі


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8121
Основна мета професійної діяльності:
Випуск чавуну і шлаку з доменної печі, обслуговування основного та допоміжного обладнання дільниці ливарного двору
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
17 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Горновий доменної печі (третій) 4 розряду
Горновий доменної печі (третій) 5 розряду
Горновий доменної печі (третій) 6 розряду
Горновий доменної печі (другий) 5 розряду
Горновий доменної печі (другий) 6 розряду
Горновий доменної печі (другий) 7 розряду
Горновий доменної печі (перший) 6 розряду
Горновий доменної печі (перший) 7 розряду
Горновий доменної печі (перший) 8 розряду

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційновиробничій структурі підприємства (установи, організації):

Горновий доменної печі (третій), горновий доменної печі (другий) працює під керівництвом горнового доменної печі (першого).
Горновий доменної печі (перший) працює під керівництвом майстра доменної печі, старшого майстра доменної печі/ старшого майстра блока печей.
Горновий доменної печі (перший) керує бригадою горнових.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового
розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця
за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби
індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за
професією „Горновий доменної печі”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед
прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попередньої (періодичної) психофізіологічної експертизи. Психофізіологічна експертиза проводиться у рамках процедури медичних оглядів: попереднього (під час прийняття працівника на роботу) і періодичного (протягом трудової діяльності).
Періодична психофізіологічна експертиза проводиться не рідше одного разу на три роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи
повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Горновий доменної печі” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Горновий доменної печі” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або
сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну
та/або часткову професійну кваліфікацію:
Горновий доменної печі (третій) 4 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
Горновий доменної печі (третій) 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
Горновий доменної печі (третій) 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
Горновий доменної печі (другий) 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
Горновий доменної печі (другий) 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
Горновий доменної печі (другий) 7 кваліфікаційний розряд – 5 рівень НРК;
Горновий доменної печі (перший) 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
Горновий доменної печі (перший) 7 кваліфікаційний розряд – 5 рівень НРК;
Горновий доменної печі (перший) 8 кваліфікаційний розряд – 5 рівень НРК;

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Горновий доменної печі” (третій) 4 розряду – наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Горновий доменної печі” (третій) 5 розряду – наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Горновий доменної печі” (третій) 6 розряду – наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Горновий доменної печі” (третій) 4 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної)
освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Горновий доменної печі” (третій) 5 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної)
освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Стаж роботи за технологічно суміжною професією не менше 1 року.
Перепідготовка з інших професій за професією „Горновий доменної печі” (третій) 6 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної)
освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Стаж роботи за технологічно суміжною професією не менше 1 року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня (назва кваліфікації) 

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Горновий доменної печі” (другий) 5 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта. Практичний досвід роботи за професією „Горновий доменної печі” (третій) не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Горновий доменної печі” (другий) 6 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта. Практичний досвід роботи за професією „Горновий доменної печі” (третій) не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Горновий доменної печі” (другий) 7 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта або фахова передвища освіта або вища освіта. Практичний досвід роботи за професією „Горновий доменної печі” (третій) не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Горновий доменної печі” (перший) 6 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта. Практичний досвід роботи за професією „Горновий доменної печі” (другий) не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Горновий доменної печі” (перший) 7 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта або фахова передвища освіта або вища освіта. Практичний досвід роботи за професією „Горновий доменної печі” (другий) не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Горновий доменної печі” (перший) 8 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта або фахова передвища освіта або вища освіта. Практичний досвід роботи за професією „Горновий доменної печі” (другий) не менше 1 року.