Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7136
Основна мета професійної діяльності:
Виконання ремонтних робіт і монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації та водостоків
Розробник: Громадська спілка "Асоціація інсталяторів інженерних систем" у співпраці з Ресурсним центром ГУРТ
Дата затвердження:
08 жовтня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
11 жовтня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2024 року
Версії:
11 жовтня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 2-3 розряду Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 4 розряду , Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5 розряду Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 6 розряду

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робочим місцем є будівельний майданчик адміністративних, побутових та промислових будівель і споруд. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування працює в бригаді працівників під керівництвом бригадира або одноосібно шляхом самозайнятості.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та відпочинку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Шкідливими виробничими факторами є: виробничий шум, вібрація, знижена та підвищена температура на відкритому повітрі, напруженість праці, робоча поза.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з електробезпеки в обсязі, визначеному для II групи електробезпеки.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікації (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 2 розряду, третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 3 розряду, третій рівень НРК. 
Диплом кваліфікованого робітника або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 4 розряду, третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 5 розряду, четвертий рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 6 розряду, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” кваліфікації 2-3, 4 розрядів — повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з технологічно суміжних професій з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 2-3 розряду.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 4 розряду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 3 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 5 розряду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 4 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 6 розряду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 5 розряду не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання монтажників санітарно-технічних систем і устаткування на курсах підвищення кваліфікації встановлюється, як правило, з періодичністю не рідше, ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 „Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за № 750/25527.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 №966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету з нагляду за охороною праці від 09.01.1998 №4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.10.2012 № 553 „Про затвердження ДБН В.2.5-64:2012 „Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво”.
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.01.2013 №24 „Про затвердження ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування” (зі змінами).
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2011 №421 „Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-59:2011 „Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови” (зі змінами).
Інструкції щодо встановлення / монтажу та експлуатації систем опалення, водопостачання, каналізації та водостоків від заводів-виробників.