Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7242
Основна мета професійної діяльності:
Встановлення, налагодження та обслуговування інформаційно-комунікаційних систем.
Розробник: Сумська філія ПАТ "Укртелеком", ФОП Городецький А.Ю.; Комп'ютерна мережа "HomeNet"; ФОП Філіпченко А.Д.; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області; Державний професійно-технічний навчальний заклад "Роменське вище професійне училище"; Державний навчальний заклад "Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти"
Дата затвердження:
01 липня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
03 липня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Червень 2025 року
Версії:
03 липня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена професія

Монтажники електронного устаткування.

1.2. Професійна кваліфікація

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Монтажники інформаційно-комунікаційного устаткування можуть працювати на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, діяльність яких передбачає: виконання технологічних операцій з монтажу інформаційно-комунікаційного обладнання; підтримання в робочому стані локальних та глобальних мереж; обробку інформації та подальше її використання; підготовку до продажу, демонстрування та консультації споживачам інформаційно-комунікаційного обладнання.
Монтажники інформаційно-комунікаційного устаткування можуть працювати одноосібно або у складі групи.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та відпочинку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Серед основних факторів виробничого середовища, що впливають на умови праці, можна виділити: мікроклімат та освітлення виробничих приміщень; рівень шуму; електромагнітне поле та випромінювання радіочастотного діапазону; іонізуюче випромінювання тощо.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації інформаційно-технічного устаткування, наявність відповідної групи з електробезпеки.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування ”. Третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання та розвиток здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та навчальних центрах підприємств, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування”.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування” здійснюється на базі повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти або професійної підготовки на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка проводиться з технологічно суміжних професій з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання за професією „Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування” на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Закон України „Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Закон України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”.
Національні, міждержавні та міжнародні стандарти щодо створення, упровадження та супроводження автоматизованих й інформаційних систем.