Стюард (послуги у дорозі)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5111
Основна мета професійної діяльності:
Надання послуг у дорозі при перевезенні пасажирів залізничним транспортом.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
07 листопада 2018 року
Дата внесення до Реєстру:
12 листопада 2018 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2023 року
Версії:
12 листопада 2018 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Стюард (послуги у дорозі).

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює на залізничному транспорті. Робоче місце стюарда розташоване у вагоні швидкісного поїзда.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби захисту

Протигази.
Вогнегасники.
Пожежне обладнання (в установленому порядку).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Стюард (послуги у дорозі)”.
Сертифікат про знання англійської мови на рівні В1 або висновок комісії з професійного відбору кандидатів на посаду „Стюард (послуги у дорозі)” щодо рівня володіння англійського мовою.
Медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Стюард (послуги у дорозі)”.
Висновок штатного психолога філії „Українська залізнична швидкісна компанія” за результатами проведення первинного професійного психологічного обстеження, передбачений Положенням про проведення професійного відбору кандидатів на посаду „Стюард” філії „Українська залізнична швидкісна компанія”, затвердженим наказом філії „Українська залізнична швидкісна компанія” від 30.01.2018 № 029-УЗШК.
Залікова книжка з відміткою про результати перевірки знань і проведення інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації, перевірки знань інструкції з сигналізації на залізницях України та інших інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Стюард (послуги у дорозі)”, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, центрах професійного розвитку персоналу (центрах професійної освіти) регіональних філій та філій ПАТ „Укрзалізниця”, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Стюард (послуги у дорозі)” за видами навчання перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка здійснюється з професії „Провідник пасажирського вагона”.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання стюардів на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про захист прав споживачів”.
Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.
Закон України „Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.
Кодекс цивільного захисту України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1995 № 903 „Про Правила поведінки громадян на залізничному транспорті” (зі змінами).
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 № 252 „Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом” (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту України від 04.11.2003 № 854 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 12.11.2014 № 578) „Про затвердження нормативно-правових актів з питань безпеки руху на метрополітенах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.12.2014 за № 1540/26317.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 № 1196 „Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.04.2007 за № 310/13577 (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 №> 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.04.2010 № 240 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 537/17832 (зі змінами).
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219 „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 № 680/6968 (зі змінами).
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 № 846/14113 (зі змінами).
Наказ Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 №1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697 (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи. 7. Гігієна транспорту. 7.2. Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень, затверджені постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря України від 09.02.1999 № 15 (зі змінами) (ДСанПіН 7.7.2-015-99).
Інструкція з пожежної безпеки у вагонах поїздів, затверджена наказом Укрзалізниці від 03.02.2006 № 043-Ц (зі змінами) (ЦЛ-0056).
Інструкція з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах Tâ моторвагонному рухомому складі, затверджена наказом Укрзалізниці від 23.10.2003 № 61-Ц (ЦТ-0067).
Інструкція щодо запобігання можливим терористичним або диверсійним актам та реагування на них у випадку вчинення, затверджена наказом філії „Українська залізнична швидкісна компанія” від 12.02.2016 №040-УЗШК.
Особые условия международных перевозок (SCIC) для поездок по проездным билетам в сообщении Восток - Запад (EWT) Spécial Conditions of International Carriage (SCIC) for Joumeys using East - West Traffic Tickets (EWT), діє з 11.12.2016 (зі змінами та доповненнями).
Порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками філії „Українська залізнична швидкісна компанія”, затверджений наказом філії „Українська залізнична швидкісна компанія” ПАТ „Укрзалізниця” від 25.08.2016 № 197-УЗШК.
Порядок дій працівників поїзних бригад стюардів у разі виникнення нестандартних ситуацій під час курсування швидкісних поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті, затверджений наказом філії „Українська залізнична швидкісна компанія” ПАТ „Укрзалізниця” від 10.04.2017 № 90-УЗШК.
Порядок організації обслуговування пасажирів та проходження прикордонного і митного контролю у міжнародному швидкісному поїзді Інтерсіті+ у напрямку Київ - Пшемисль - Київ, затверджений наказом філії „Українська залізнична швидкісна компанія” ПАТ „Укрзалізниця” від 13.12.2017 № 376-УЗШК.
Порядок організації перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями швидкісними поїздами Інтерсіті+ та Інтерсіті, затверджений наказом філії „Українська залізнична швидкісна компанія” ПАТ „Укрзалізниця” від 14.10.2014 № 354-УЗШК.
Порядок організації посадки / висадки пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті, затверджений наказом філії „Українська залізнична швидкісна компанія” ПАТ „Укрзалізниця” від 16.11.2015 № 424-УЗШК.