Сапер (розмінування)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5169
Основна мета професійної діяльності:
Виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів
Розробник: Головне управління Національної гвардії України
Дата затвердження:
17 жовтня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
23 жовтня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
23 жовтня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи)  професії   згідно   з   Національним    класифікатором    України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Сапер (розмінування) 5169.

4. Узагальнена назва професії

Сапер.

5. Назви типових посад

Сапер розмінування.

Старший сапер розмінування.

Сапер.

Старший сапер.

6. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Сапер (розмінування) рівень 1, 3 рівень НРК.

Сапер (розмінування) рівень 2, 4 рівень НРК.

Сапер (розмінування) рівень 3, 5 рівень НРК.

Сапер (розмінування) рівень 4, 5 рівень НРК.

7. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Сапер (розмінування)» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Сапер (розмінування)» або інші документи, що підтверджують професійні кваліфікації за професією «Сапер (розмінування)».

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій (умови допуску)

Сапер (розмінування) рівень 1

Повна загальна середня освіта. Без вимог до досвіду

роботи (строку служби)

 

  1. Професійний розвиток:

    1. з присвоєнням наступної професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій (умови допуску)

Сапер (розмінування) рівень 2

Наявність професійної кваліфікації «Сапер (розмінування) рівень 1», досвід за професією

«Сапер (розмінування)» (строк служби на посадах групи ВОС «Інженерні спеціальності») 2 роки з документальним підтвердженням виконання завдань із розмінування. В особливий період – виконання завдань із розмінування без вимог до

досвіду роботи (строку служби)

Сапер (розмінування) рівень 3

Наявність професійної кваліфікації «Сапер (розмінування) рівень 2», досвід за професією

«Сапер (розмінування)» (строк служби на посадах групи ВОС «Інженерні спеціальності») 2 роки з документальним підтвердженням виконання завдань із розмінування. В особливий період – виконання завдань із розмінування без вимог до досвіду роботи (строку служби)

Сапер (розмінування) рівень 4

Наявність професійної кваліфікації «Сапер (розмінування) рівень 3», досвід за професією

«Сапер (розмінування)» (строк служби на посадах групи ВОС «Інженерні спеціальності») 2 роки з документальним підтвердженням виконання завдань із розмінування. В особливий період –виконання завдань із розмінування без вимог до досвіду роботи (строку служби)

У зв’язку з розбіжностями назв професійних кваліфікацій із державним стандартом освіти за професією «Сапер (розмінування)» вважати, що: професійні кваліфікації «Сапер (розмінування)», «Сапер (розмінування) 3-го класу» відповідають професійній кваліфікації «Сапер (розмінування) рівень 1»;

«Сапер (розмінування) 2-го класу» – «Сапер (розмінування) рівень 2»; «Сапер (розмінування) 1-го класу» – «Сапер (розмінування) рівень 3»; «Сапер (розмінування) вищої категорії» – «Сапер (розмінування) рівень 4».

2. без присвоєння наступної професійної кваліфікації:

для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей

Може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій;

для підтвердження наявної професійної кваліфікації

Не передбачено.