Машиніст електропоїзда


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8311
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення процесу перевезення пасажирів залізничним транспортом міжміського, міського та приміського сполучення
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
23 грудня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
24 грудня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2024 року
Версії:
24 грудня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Помічник машиніста електропоїзда.
Машиніст електропоїзда.
Машиніст електропоїзда III класу кваліфікації.
Машиніст електропоїзда II класу кваліфікації.
Машиніст електропоїзда І класу кваліфікації.
Незалежно від кваліфікації та класу кваліфікації помічник машиніста електропоїзда, машиніст електропоїзда повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій, визначених у переліку трудових функцій цього професійного стандарту.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У моторвагонних (локомотивних) депо магістрального залізничного транспорту під керівництвом машиніста-інструктора локомотивних бригад. Робоче місце розташоване в кабіні електропоїзда.
Може давати доручення, вказівки, розпорядження помічнику машиніста електропоїзда та працівникам поїзної бригади.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи, графіка змінності.
Режим роботи регламентується колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці (робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням). Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Шкідливими виробничими факторами є фізичні фактори: виробничий шум, вібрація, температура, електромагнітне випромінювання.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника за професією „Машиніст електропоїзда” з кваліфікацією „Помічник машиніста електропоїзда”. Стаж роботи за професією „Помічник машиніста електропоїзда” - не менше ніж 2 роки. Підвищення кваліфікації. Наявність свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст електропоїзда”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст електропоїзда”.
Наявність висновку психофізіологічної експертизи.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не рідше ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу магістрального залізничного транспорту.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК):

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст електропоїзда”
Посвідчення на право керування електропоїздом
Посвідчення про допуск до роботи 3 електроустановками не нижче 5 групи з електробезпеки

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання (первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах магістрального залізничного транспорту, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Машиніст електропоїзда”.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Помічник машиніста електропоїзда - професійна (професійно-технічна) освіта, після отримання професії слюсар з ремонту рухомого складу З розряду.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Із слюсаря з ремонту рухомого складу (зі стажем роботи за професією за 3 кваліфікаційним розрядом не менше 1 року) - на помічника машиніста електропоїзда.
Із помічника машиніста електровоза, помічника машиніста тепловоза, помічника машиніста дизель-поїзда (без вимог до стажу роботи за професіями) - на помічника машиніста електропоїзда.
Із помічника машиніста електропоїзда (зі стажем роботи за професією не менше 2 років) - на машиніста електропоїзда.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації):

Присвоєння кваліфікації „Помічник машиніста електропоїзда”.
Присвоєння кваліфікації „Машиніст електропоїзда”.
Присвоєння „Машиністу електропоїзда” класів кваліфікації: III, II, І.
Навчання машиністів електропоїзда на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про відпустки”.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.10.1997 № 264-Ц „Про затвердження Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту України від 04.03.2003 № 61-Ц „Про затвердження Інструкції з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та моторвагонному рухомому складі”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 54 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.2008 за № 340/15031.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 №904/30772.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність • машиніста електропоїзда.