Інструктор з фізичної підготовки і спорту (військова служба)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5164
Основна мета професійної діяльності:
Проведення заходів з фізичної підготовки, спортивно-масової роботи та тренувань з видів спорту.
Розробник: Головне управління Національної гвардії України
Дата затвердження:
21 квітня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
01 травня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
01 травня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

II. Загальні відомості про професійний стандарт

4. Узагальнена назва професії (за потреби)

Інструктор з фізичної підготовки і спорту.

5. Назви типових посад (за потреби)

Інструктор з фізичної підготовки і спорту.

6. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Інструктор з фізичної підготовки і спорту (військова служба), 4 рівень НРК.

7. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Інструктор з фізичної підготовки і спорту (військова служба)» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Інструктор з фізичної підготовки і спорту (військова служба)» або інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію «Інструктор з фізичної підготовки і спорту (військова служба)».

III. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

2. Професійний розвиток:

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій).
Не передбачено.


2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації: для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.
Передбачено в межах бойової та спеціальної підготовки;

для підтвердження наявної професійної кваліфікації.
Не передбачено.