Фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2139.2
Основна мета професійної діяльності:
Концептуалізація, проєктування, розробка технічного завдання для створення та/або закупівлі безпечних систем інформаційних технологій, розвиток систем та/або мереж, оцінювання технологій та процесів інтеграції, забезпечення та підтримка можливості прототипу та/або оцінка його корисності, експлуатація та/або розробка та дослідження програмного забезпечення та систем для набуття нових спроможностей забезпечення кібербезпеки, проведення комплексних технологічних досліджень для оцінювання потенційних вразливостей в інформаційних системах у кіберпросторі.
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
30 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
30 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки, 7 рівень НРК;

Провідний фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки,
7 рівень НРК;

Професіонал з кібердосліджень та розробок систем безпеки, 8 рівень НРК.

 1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
 • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки»;
 • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

 1. Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової професійної  кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки

Підготовка на другому рівні вищої освіти (магістерському) за спеціальностями, вказаними у П.*, без вимог до стажу роботи.

Не передбачено професійним стандартом

Провідний фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки

 

Підготовка на другому

рівні вищої освіти (магістерському) за спеціальностями, вказаними у П.*, стаж роботи за однією з професій відповідного спрямування повинен складати не менше 2 років.

Не передбачено професійним стандартом

Професіонал з кібердосліджень та розробок систем безпеки

Підготовка на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівнях вищої освіти за спеціальностями, вказаними у П.*, стаж роботи за однією з професій відповідного спрямування (аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології), фахівець сфери захисту інформації, аналітик з оцінки вразливостей, фахівець з тестування систем захисту інформації, фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки, керівник структурного підрозділу з питань безпеки інформації та кіберзахисту тощо)

повинен складати не менше

3 років

Не передбачено професійним

стандартом

П.*

Диплом на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівні вищої освіти за спеціальністю:

 • 111 «Математика» галузі знань 11 «Математика та статистика» (7 рівень НРК);
 • 112 «Статистика» галузі знань 11 «Математика та статистика» (7 рівень НРК);
 • 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика» (7 рівень НРК);
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань
  12 «Інформаційні технології» (7, 8 рівні НРК);
 • 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7, 8 рівні НРК);
 • 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7, 8 рівні НРК);
 • 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7, 8 рівні НРК);
 • 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7, 8 рівні НРК);
 • 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7, 8 рівні НРК);
 • 171 «Електроніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7, 8 рівні НРК);
 • 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7, 8 рівні НРК);
 • 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7, 8 рівні НРК);
 • 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7, 8 рівні НРК);
 • 251 «Державна безпека» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7, 8 рівні НРК);
 • 252 «Безпека державного кордону» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7, 8 рівні НРК);
 • 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7, 8 рівні НРК);
 • 254 «Забезпечення військ (сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК);
 • 255 «Озброєння та військова техніка» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7, 8 рівні НРК);
 • 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7, 8 рівні НРК);
 • 257 «Управління інформаційною безпекою» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7, 8 рівні НРК).
 1. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної

та/або часткової

професійної

кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні

центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки

Підвищення кваліфікації для отримання професійної кваліфікації «провідний фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки». Стаж роботи не менше двох років за професійною кваліфікацією «фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки»

Не передбачено професійним стандартом

Провідний фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки

Підвищення кваліфікації для отримання професійної кваліфікації «професіонал з кібердосліджень та розробок систем безпеки». Стаж роботи не менше року за професійною кваліфікацією «провідний фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки».

Не передбачено професійним стандартом