Помічник капелана в охороні здоров’я


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3480
Основна мета професійної діяльності:
Задоволення духовно-релігійних потреб у сфері охорони здоров’я, а саме: система заходів, спрямованих на забезпечення реалізації конституційного права пацієнтів, членів їх сімей та працівників закладів охорони здоров’я, медичних установ, реабілітаційних закладів різних форм власності та відомчого підпорядкування, а також установ (закладів) системи соціального захисту населення на свободу світогляду та віросповідання шляхом здійснення духовної (душпастирської) опіки, релігійно-просвітницької роботи, соціально-доброчинної діяльності та консультування керівництва закладу (установи) з духовно-релігійних питань.
Розробник: Громадська організація «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України»
Дата затвердження:
04 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
11 квітня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
11 квітня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

 

Помічник капелана в охороні здоров’я.

Назви типових посад

Помічник капелана в охороні здоров’я.

 

Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Помічник капелана в охороні здоров’я вищої кваліфікаційної категорії (5 рівень НРК).

Помічник капелана в охороні здоров’я I кваліфікаційної категорії (5 рівень НРК).

Помічник капелана в охороні здоров’я II кваліфікаційної категорії (5 рівень НРК).

Помічник капелана в охороні здоров’я (5 рівень НРК).

 

Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

- диплом про освіту не нижче рівня фахової передвищої освіти незалежно від спеціальності;

- документ про закінчення богословських курсів;

- документ про присвоєння (підтвердження) професійної кваліфікації «Помічник капелана в охороні здоров’я»;

- документ про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічне душпастирство», виданий уповноваженим на це законодавством суб’єктом;

- документ про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічне душпастирство», виданий уповноваженим на це законодавством суб’єктом;

- документ про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічне душпастирство», виданий уповноваженим на це законодавством суб’єктом.

 

Назва (назви) іншого (інших) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) право особи здійснювати діяльність за професією

- документ, що підтверджує членство особи у релігійній організації, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому законом порядку;

- письмова рекомендація щодо здійснення капеланської діяльності у сфері охорони здоров’я від капелана закладу (установи), під керівництвом якого особа здійснюватиме капеланську діяльність;

- документ, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».