Оператор котельні


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8162
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення безперервної роботи устаткування котельні
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
10 березня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
11 березня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2026 року
Версії:
11 березня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Оператор котельні 2 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е.
Оператор котельні 3 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е.
Оператор котельні 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е.
Оператор котельні 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е.
Оператор котельні 6 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначені у п. 5.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом старшого оператора котельні, начальника зміни, майстра / старшого майстра.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.8. Засоби захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Стать: чоловіча, жіноча.
Вік: 18 років і старше.
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Оператор котельні”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на п’ять років.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - не рідше одного разу на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці, виробничої, пожежної безпеки.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування (дублювання) згідно з вимогами діючого законодавства.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Проходження навчання і перевірки знань з електробезпеки.
Психофізіологічні особливості:
уважність;
пам'ять зорова та слухова;
стійкість до монотонної діяльності;
стійкість до впливу стресів;
орієнтація на результат.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Оператор котельні” з додатками,
2-4 кваліфікаційні розряди за професією „Оператор котельні” - 2 рівень НРК, 5-6 кваліфікаційні розряди за професією „Оператор котельні” - 3 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, навчання з підвищення кваліфікації без підвищення рівня кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка

Первина професійна підготовка, професійна (професійно-технічна) освіта, професійно-технічне навчання за професією „Оператор котельні” 2-3 розряду -наявність повної або базової загально-середньої освіти.

2.2. Перепідготовка

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням робітничої кваліфікації за професією „Оператор котельні” 3-4 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор котельні” 4 розряду. Практичний досвід роботи оператором котельні 3 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор котельні” 5 розряду. Практичний досвід роботи оператором котельні 4 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор котельні” 6 розряду. Практичний досвід роботи оператором котельні 5 розряду не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.
Навчання з питань охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями.
Навчання з питань охорони праці при експлуатації обладнання, що працює під тиском.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації
електроустановок”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за № 11/2451.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за№ 1143/13017.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.12.2009 № 218 „Про затвердження Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 за № 104/17399.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 р. за №327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 „Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за№ 674/27119.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/31885.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність за професією „Оператор котельні”.

4. Загальні компетентності

4.1 Знання професійної лексики.

4.2 Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

4.3 Здатність працювати в команді.

4.4 Дотримання професійної етики.

4.5 Запобігання конфліктних ситуацій.

4.6 Знати правила охорони праці, промислової безпеки.