Гірник з ремонту гірничих виробок


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7111
Основна мета професійної діяльності:
Виконання підземних робіт, пов’язаних із ремонтом, перекріпленням та погашенням гірничих виробок.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
09 жовтня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
19 жовтня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2028 року
Версії:
19 жовтня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”
Гірник з ремонту гірничих виробок, 7111

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій
Гірник з ремонту, перекріплення та погашення гірничих виробок (4 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.
Гірник з ремонту, перекріплення вертикальних гірничих виробок (5 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого робітника за професією «Гірник з ремонту гірничих виробок» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Гірник з ремонту гірничих виробок» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Гірник з ремонту, перекріплення та погашення гірничих виробок» (4 кваліфікаційний розряд)

наявність технологічно-суміжної професії 3 кваліфікаційного розряду, стаж роботи на виробництві не менше 1 року

перепідготовка – повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією 3 кваліфікаційного розряду не менше 1 року

2. Професійний розвиток 

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Гірник з ремонту, перекріплення вертикальних гірничих виробок» (5 кваліфікаційний розряд)

стаж роботи за професійною кваліфікацією  «Гірник з ремонту, перекріплення та погашення гірничих виробок» (4 кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців.

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:

  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.

IV. Абревіатури, скорочення 

ТПД

Технологічно-проектна документація

ГДК

Гранично-допустимі концентрації

Інструкція 1 

Інструкція з охорони праці для гірника з ремонту гірничих виробок

ЗММ

Засоби малої механізації

ІТР

Інженерно-технічний робітник

ЗІЗ

Засоби індивідуального захисту

ЗКЗ

Засоби колективного захисту