Гірник очисного забою


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7111
Основна мета професійної діяльності:
Виконання комплексу робіт з очисного виймання корисної копалини
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
26 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
06 травня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
06 травня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010

«Класифікатор професій»

Гірник очисного забою 7111.

2.  Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Гірник очисного забою (4 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

Гірник очисного забою з монтажу-демонтажу очисного гірничошахтного обладнання (5 кваліфікаційний розряд, часткова професійна кваліфікація), 3 рівень НРК.

Гірник очисного забою (5 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

Гірник очисного забою з монтажу-демонтажу очисного гірничошахтного обладнання (6 кваліфікаційний розряд, часткова професійна кваліфікація), 3 рівень НРК.

Гірник очисного забою (6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

3.  Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної або часткової професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого робітника за професією «Гірник очисного забою» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Гірник очисного забою» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.