Лампівник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
9322
Основна мета професійної діяльності:
Прийом, огляд, зарядка та видача шахтних ламп, саморятівників і газоаналізаторів
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
15 січня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2026 року
Версії:
18 січня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Лампівник (2 кваліфікаційний розряд).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце лампівника позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Лампівник підпорядковується начальнику дільниці, заступнику начальника дільниці, старшому майстру, майстру, електромеханіку підземної дільниці, відповідальному за безпечне проведення робіт.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпусток.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є:робоча поза,виробничий пил, шкідливі гази, підвищена або знижена температура повітря робочої зони, обладнанням та устаткуванням, що знаходиться під напругою, хімічні речовини, нервово-психічні фактори, емоційні перевантаження.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту -за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документу, що підтверджує професійну кваліфікацію (повну або часткову) за професією “Лампівник”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Лампівник”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (лампівник повинен знати правила електробезпеки в обсязі II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск лампівника до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією “Лампівник”з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Лампівник” (2 кваліфікаційний розряд) - наявність повної або базової загальної освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією “Лампівник”проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти, професійного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання лампівників на курсах з підвищення кваліфікаційне рідше ніж один раз на п’ять років.

2.3. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці лампівника.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Гірничий закон України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Кодекс законів України про працю.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 №638 „Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за №1533/10132.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за№ 1143/13017.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62 „Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за №398/17693.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 „Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за№ 124/26569.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 14.11.2006 № 539 „Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому України СОУ 10.1-00185790-002-2005 „Правила технічної експлуатації вугільних шахт”.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 21.01,2010 №7 „Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому СОУ-П 10.1.00174088.018:2009 „Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (типове керівництво)”.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 18.10.2010 № 410 „Про затвердження та надання чинності стандартам Мінвуглепрому СОУ-П 10.1.24183643.008:2010, СОУ 10.1.24183643.007:2010”.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною термінологією.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.