Слюсар з ремонту устаткування подавання палива


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Основна мета професійної діяльності:
Ремонт і технічне обслуговування устаткування подавання палива теплових електричних станцій.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
28 серпня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
01 вересня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2025 року
Версії:
01 вересня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива з виконанням дефектації та розбирання вузлів(2-3 кваліфікаційні розряди).
Слюсар з ремонту устаткування подавання палива з виконанням регулювання та випробування вузлів (4-5 кваліфікаційні розряди).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце слюсаря з ремонту устаткування подавання палива позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Слюсар з ремонту устаткування подавання палива підпорядковується безпосередньому керівнику (начальнику дільниці, старшому майстру, майстру), відповідальному за безпечне виконання робіт.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Особливість характеру праці слюсаря з ремонту устаткування подавання палива вимагає високого рівня уваги та сенсомоторних реакцій, здатності орієнтуватися в просторі.
Шкідливими та небезпечними виробничими чинниками є: робоча поза, запиленість повітря робочої зони, високий рівень шуму, вібрація, високі або низькі температурні показники повітря, освітленість робочої зони, роботи на висоті, електричний струм.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від18 років і старше.
Наявність документів, що підтверджують професійну кваліфікацію (повну або часткову) за професією „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива”.
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (слюсар з ремонту устаткування подавання палива повинен знати правила електробезпеки в обсязі II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підроздІлу про допуск слюсаря з ремонту устаткування подавання палива до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива” з додатками до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника за професією „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива” та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію,третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в навчальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива” з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива з виконанням дефектації та розбирання вузлів” (2-3 кваліфікаційні розряди) - повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива” з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива з виконанням дефектації та розбирання вузлів” (2-3 кваліфікаційні розряди) - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива” з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива з виконанням регулювання та випробування вузлів” (4-5 кваліфікаційні розряди). Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Слюсар з ремонту устаткування подавання палива з виконанням дефектації та розбирання вузлів” (2-3 кваліфікаційні розряди) не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації слюсаря з ремонту устаткування подавання палива згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно умов праці слюсаря з ремонту устаткування подавання палива.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про відходи”.
Закон України „Про енергозбереження”.
Закон України ,Дро охорону навколишнього природного середовища”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 „Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 №257 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за № 11/2451, (зі змінами).
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, (зі змінами).
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 09.06.2005 № 255 „Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 №71 „Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за №197/13464.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22.12.2011 № 863 „Про затвердження Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за№ 13/20326.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22.10.2012 № 1277 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з абразивним інструментом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.11.2012 за№ 1879/22191.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.12.2013 № 892 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2127/24659.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 р. за № 327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.12.2013 № 991 „Про затвердження Правил проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.2014р. за№ 328/25105.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 ,Дро затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за№ 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 09.02.2015 № 73 „Про затвердження Положення Про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.04.2015 за№ 397/26842.