Візажист, Візажист-стиліст


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5141
Основна мета професійної діяльності:
Надання послуг з візажу підприємствами індустрії краси.
Розробник: Приватне підприємство «Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс»
Дата затвердження:
13 липня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
17 липня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Липень 2028 року
Версії:
17 липня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Візажист 5141.
Візажист-стиліст 5141.

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Візажист (4-ий рівень НРК).
Візажист-стиліст (4-ий рівень НРК). 

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Диплом кваліфікованого робітника за професіями «Візажист», «Візажист-стиліст» з додатком до диплома кваліфікованого робітника про присвоєння професійних кваліфікацій: «Візажист», «Візажист-стиліст».
Свідоцтво про присвоєння робітничої (професійної) кваліфікації за професіями «Візажист», «Візажист-стиліст» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої (професійної) кваліфікації «Візажист».
Свідоцтво про підвищення робітничої (професійної) кваліфікації за професіями «Візажист», «Візажист-стиліст» з додатком до свідоцтва про присвоєння робітничої (професійної) кваліфікації «Візажист-стиліст» або сертифікат про присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій за професіями «Візажист», «Візажист-стиліст».
Сертифікат про присвоєння/підтвердження часткових професійних кваліфікацій за професіями «Візажист», «Візажист-стиліст».
Інші документи, що підтверджують повну/часткову професійну кваліфікацію за професіями «Візажист», «Візажист-стиліст».

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток
1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Візажист

базова середня освіта або повна загальна середня освіти, без вимог до стажу роботи

первинна професійна підготовка на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти

або

професійне-технічне навчання, без вимог до стажу роботи

або

перепідготовка з інших професій, без вимог до стажу роботи

Візажист-стиліст

базова середня освіта або повна загальна середня освіти, без вимог до стажу роботи

первинна професійна підготовка на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти

або

підвищення кваліфікації, без вимог до стажу роботи

або

перепідготовка з інших професій, без вимог до стажу роботи

 2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Візажист-стиліст» за наявності професійної кваліфікації «Візажист», без вимог до стажу роботи.

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікацій згідно з вимогами законодавства та відповідно до потреб виробництва не рідше ніж один раз на два роки з метою вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, у т.ч. шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей, зокрема шляхом проходження курсів цільового призначення, тренінгів, стажування на іншому підприємстві тощо.