Енергетичний аудитор будівель


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2142.2
Основна мета професійної діяльності:
Організація та забезпечення проведення систематизованого процесу оцінки ефективності споживання (використання) енергії будівлею або групою будівель у межах обсягу робіт, визначених замовником енергетичного аудиту будівлі, визначення економічно обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі або групи будівель.
Розробник: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Дата затвердження:
22 вересня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
29 вересня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
29 вересня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Енергетичний аудитор будівель 2142.2 (класифікаційне угруповання «Інженери в галузі будівництва»).

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Енергетичний аудитор будівель 7 рівень НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • сертифікат енергоаудитора будівель;
  • сертифікат про   визнання   професійної   кваліфікації          (щодо           професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Присвоєння/підтвердження та визнання професійної кваліфікації енергетичного аудитора будівель здійснюється кваліфікаційними центрами, акредитованими Національним агентством кваліфікацій, з урахуванням дотримання кандидатами таких умов:

  • стаж роботи не менше одного року у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства;
  • наявна відповідна вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти за наступним Переліком галузей знань і спеціальностей вищої освіти, які є базовими для енергоаудитора:

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

 

2.  Професійний розвиток

1) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:

  • вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/ компетентностей;
  • підтвердження наявної професійної кваліфікації.