Стовбуровий (підземний)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7111
Основна мета професійної діяльності:
Обслуговує приймальні майданчики вертикальних та похилих стовбурів, приймає та подає сигнали з шахти на поверхню і з поверхні машиністу підйомної установки стосовно спускання-підіймання людей, вантажів по стовбуру, проводить технічний огляд та усуває дрібні несправності обладнання, яке обслуговує
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
01 березня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
12 березня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2029 року
Версії:
12 березня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.   Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Стовбуровий (підземний) (2 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК. Стовбуровий (підземний) (3 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

 

2.   Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого   робітника   за    професією    «Стовбуровий (підземний)» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Стовбуровий (підземний)» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1.Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної

та/або часткової

професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на

присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Стовбуровий

(підземний) (2

кваліфікаційний

розряд)

наявна робітнича

професія, стаж

роботи на

виробництві не

менше 6 місяців

первинна професійна підготовка – повна або

базова загальна середня освіта, професійна

підготовка на виробництві, без вимог до

стажу роботи;

перепідготовка – професійна (професійно-

технічна) освіта або професійне навчання на

виробництві, стаж роботи за технологічно

суміжною професією не менше 3 місяців

Стовбуровий

(підземний) (3

кваліфікаційний

розряд)

наявна робітнича

професія, стаж

роботи на

виробництві не

менше 6 місяців

первинна професійна підготовка - повна або

базова загальна середня освіта, професійна

(професійно-технічна) освіта або професійна

підготовка на виробництві, без вимог до

стажу роботи;

перепідготовка – професійна (професійно-

технічна) освіта або професійне навчання на

виробництві, стаж роботи за технологічно

суміжною професією не менше 3 місяців

 

2.   Професійний розвиток

  • з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Стовбуровий (підземний) (3 кваліфікаційний розряд)

Стаж роботи за професійною кваліфікацією

«Стовбуровий (підземний)» (2 кваліфікаційний розряд) не менше 3 місяців

2)   без присвоєння наступної професійної кваліфікації

 

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:

  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.