Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення надійного та безпечення функціонування, технічного обслуговування і ремонту апаратури та пристроїв зв'язку
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
03 жовтня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
04 жовтня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2024 року
Версії:
04 жовтня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку 3 розряду: трудові функції - А, Б, В, Д; професійні компетентності - А1, А2,Б1,В1,Д1,Д2.
Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку 4 розряду: трудові функції - А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності -А1, АЗ, Б2, В2,Г1, Д1, Д2.
Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку 5 розряду: трудові функції - А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності -Al, А4, БЗ,ВЗ,Г2, Д1, Д2.
Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку 6 розряду: трудові функції - А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності -А1, А5,Б4, В4, ГЗ, Д1, Д2.
Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку 7 розряду: трудові функції - А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності -А1, А6, Б5, В5, Г4, Д1, Д2.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У підрозділах магістрального та промислового залізничного транспорту, інших підприємств, на яких використовується праця електромонтерів з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку.
Робоче місце електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку розташоване на закріпленій дільниці обслуговування в місцях розташування ліній зв’язку, апаратури та пристроїв зв’язку.
Працює під керівництвом електромеханіка, старшого електромеханіка.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я робітника під час виконання обов’язків електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку є підвищений рівень шуму, монотонність праці при виконанні окремих видів робіт, небезпека виробничого травматизму внаслідок падіння з висоти, ураження електричним струмом.

1.4. Засоби захисту

Спецодяг та спецвзуття (у встановленому порядку).
Монтерський пояс.
Монтерські кігті.
Захисна каска.
Діелектричні гумові рукавиці та боти.
Діелектричний килимок.
Сигнальний жилет.
Вогнегасники.
Пожежне обладнання (у встановленому порядку).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” відповідного розряду.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу.
Наявність посвідчення про допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000 В та II-IV групи з електробезпеки в залежності від апаратури та пристроїв зв’язку на дільниці обслуговування.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 3 розряду. Третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 4 розряду. Третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 5 розряду. Четвертий рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 6 розряду. Четвертий рівень НРК.
Диплом молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра. Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 7 розряду. П’ятий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та в навчальних центрах магістрального залізничного транспорту, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку”, за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.
Професійне навчання проводиться також у підрозділах магістрального та промислового залізничного транспорту, на інших підприємствах, на яких використовується праця електромонтерів з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, за видом: підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 3 розряду - повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 3-4 розряду - повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку”
4 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 3 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку”
5 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 4 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку”
6 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 5 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 7 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку” 6 розряду не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність:

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.