Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення працездатного стану основного і допоміжного устаткування електростанції
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
11 березня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
11 березня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2026 року
Версії:
11 березня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій потужністю
до 100 МВт (ІІ-ІП групи кваліфікації).
Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій потужністю
понад 100 МВт (IV-V групи кваліфікації).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій, позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій підпорядковується начальнику зміни відділення, начальнику зміни станції, начальнику цеху.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки, за результатами атестації робочих місць згідно з умовами праці.
Шкідливі та небезпечні умови праці є: вібрація, підвищена запиленість повітря робочої зони,робоча поза,підвищений рівень статичної електрики, підвищена напруженість електричного поля, рухомі незахищені елементи механізмів, машин і виробничого обладнання, токсичні або отруйні речовини (бензин, масло, хімічні реагенти), підвищений рівень шуму, мікроклімат у приміщенні (підвищена чи знижена температураповітря, надмірна вологість повітря).

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормам.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну кваліфікацію (повну або часткову) за професією “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій”.
Наявність посвідчення про право виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичногоогляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (слюсар з обслуговування устаткування електростанцій повинен знати правила електробезпеки в обсязі II групи).
Наявність розпорядження/наказу по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій” з присвоєнням професійної кваліфікації “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій потужністю до 100 МВт” (ІІ-ІИ групи кваліфікації) - базова або неповна базова загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовказа професією “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій” з присвоєнням професійної кваліфікації “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій потужністю понад 100 МВт” (IV-V групи кваліфікації) - базова або неповна базова загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.
Присвоєння професійної кваліфікації здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке задіяне, та виду виконуваних робіт.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій на професією “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій”з присвоєнням професійної кваліфікації “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій потужністю до 100 МВт” (ІІ-ІП групи кваліфікації) - професійна (професійно-технічна) освіта, без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій на професію “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій” з присвоєнням професійної кваліфікації “Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій потужністю понад 100 МВт” (IV-V групи кваліфікації) - професійна (професійно-технічна) освіта, без вимог до стажу роботи.
Присвоєння професійної кваліфікації здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке задіяне, та виду виконуваних робіт.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за№ 11/2451.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 № 281/171/578/155„Про затвердження Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2008 р. за № 805/15496.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22.12.2011 № 863 „Про затвердження Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 13/20326.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2127/24659.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за№ 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.02.2015 № 73 „Про затвердження Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.2015 за № 397/26842.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за № 328/33299.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 №1804 „Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2018 за№ 1494/32946.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 „Про затвердження та введення в дію нормативного документа „Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.
Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерста праці та соціальної політики України від 05.06.2001 №253.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Здатність узгоджувати свої дії.
Уміння лаконічно і чітко передавати інформацію.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.