Постачальник кріпильних матеріалів у шахту


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
9311
Основна мета професійної діяльності:
Доставка і спуск крипільних матеріалів у шахту, складування матеріалів в місцях зберігання, управління підіймальними механізмами і пристосуваннями.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
18 серпня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
21 серпня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2025 року
Версії:
21 серпня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Постачальник кріпильних матеріалів у шахту (3 кваліфікаційний розряд).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце постачальника кріпильних матеріалів у шахту позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Постачальник кріпильних матеріалів у шахту підпорядковується безпосередньому керівнику (начальнику ділянки, старшому майстру, майстру), відповідальному за безпечне проведення робіт.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Особливість характеру праці постачальника кріпильних матеріалів у шахту вимагає високого рівня уваги та сенсомоторних реакцій, здатності орієнтуватися в просторі.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є: робоча поза, пов’язана з вимушеними нахилами корпусу (понад 100 разів за зміну), рухомі транспортні засоби, вантажопідіймальні машини, піднімальні механізми і пристрої, тривалі переходи (до 4 км за зміну), контакт працівників з предметами або матеріалами з дуже високою або низькою температурою, хімічні речовини, підвищений рівень загальної та локальної вібрації.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну кваліфікацію (повну або часткову) за професією „Постачальник кріпильних матеріалів у шахту”.
Наявність посвідчення на допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Постачальник кріпильних матеріалів у шахту”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність групи з електробезпеки (Постачальник кріпильних матеріалів у шахту повинен знати правила електробезпеки в обсязі II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підроздІлу про допуск постачальника кріпильних матеріалів у шахту до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення)робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Постачальник кріпильних матеріалів у шахту” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, 3 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної1) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Постачальник кріпильних матеріалів у шахту” (3 кваліфікаційний розряд) - повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій на робочому місці (на виробництві) з присвоєнням професійної кваліфікації за професією „Постачальник кріпильних матеріалів у шахту”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно умов праці постачальника кріпильних матеріалів у шахту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про охорону праці”.
Гірничий закон України.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/10511, (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з нагляду за охоронною праці від 31.01.2005 № 20 „Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за№ 306/10586, (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62 „Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за № 398/17693, (зі змінами).
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 „Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за№ 124/26569.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 14.11.2006 № 539 „Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому України СОУ 10.1-00185790-002-2005 „Правила технічної експлуатації вугільних шахт”.