Оберіть,  категорію  для  пошуку 

Кожен розділ містить структуровану та вузьконаправлену інформацію для певного реєстру про кваліфікації, професійні і освітні стандарти, професії, освітні програми, можливості працевлаштування, професійне зростання тощо.

Що  таке  реєстр  кваліфікацій? 


 

Реєстр  кваліфікацій  складається  з  підреєстрів: 

Реєстр  професійних  стандартів 

Професійний стандарт - це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій.

Професійні стандарти розробляються відповідно до Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів  та Методики розроблення професійних стандартів

Реєстр  заявок  на  розроблення  професійних  стандартів 

Перелік зареєстрованих заявок на розроблення професійних стандартів та можливість подати заявку онлайн.

Роботодавці, їх організації та об’єднання, галузеві (міжгалузеві) ради, центральні органи виконавчої влади, наукові установи, інші заінтересовані суб’єкти.

Реєстр  сертифікованих  оцінювачів 

Реєстр оцінювачів містить інформацію про оцінювачів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів.
Метою реєстру оцінювачів є:
- забезпечення повного автоматизованого обліку оцінювачів, які в установленому порядку отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювача (кваліфікаційні документи оцінювача)
- забезпечення доступності інформації про оцінювачів;
- узагальнення інформації про оцінювачів.

Реєстр кваліфікацій

Відповідальна установа

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача освіти відповідного рівня.

Інструменти регулювання

Професійні стандарти містять вимоги до кваліфікації працівників та їх компетентності, що визначаються роботодавцями.

У  базі  вже  є: 

  • 112 Професійних стандартів
  • 92 Кваліфікацій професійних (фахових) асоціацій
  • 152 Кваліфікацій за регульованими професіями
  • 272 Стандартів молодшого спеціаліста
  • 222 Стандартів вищої освіти