Оператор автоматичного газового захисту


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5169
Основна мета професійної діяльності:
Обслуговувати апаратуру автоматичного газового захисту, контролювати її параметрами, фіксувати дані з метою сповіщення про порушення нормального режиму провітрювання тупикових виробок.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
23 вересня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
25 вересня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
25 вересня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Оператор автоматичного газового захисту.

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце оператора автоматичного газового захисту - приміщення, обладнані пультом керування, для здійснення контролю за параметрами апаратури автоматичного газового захисту та їх фіксації.
Оператор автоматичного газового захисту підпорядковується начальнику та механіку дільниці вентиляції та техніки безпеки, в оперативній роботі -гірничому диспетчеру, начальнику зміни.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпусток.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є: контакт з апаратурою, що знаходиться під напругою, робоча поза, емоційна і інтелектуальна напруженість та інші чинники, встановлені згідно з проведеною атестацією робочих місць за умовами праці.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну кваліфікацію „Оператор автоматичного газового захисту” (повну або часткову).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Оператор автоматичного газового захисту”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність групи з електробезпеки не нижче II групи. 
Наявність розпорядження/наказу по підприємству/підрозділу про допуск оператора автоматичного газового захисту до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації „Оператор автоматичного газового захисту”, або диплом кваліфікованого робітника за професією „Оператор автоматичного газового захисту”, з додатком до свідоцтва або диплому та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Оператор автоматичного газового захисту” - наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій на робочому місці (на виробництві) з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор автоматичного газового захисту”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання оператора автоматичного газового захисту на курсах підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Гірничий закон України.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів України про працю.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 ..Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 № 638 „Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за № 1533/10132.
„СОУ 10.1.00174088.009-2005 „Вимоги щодо визначення місця встановлення вентиляторів місцевого провітрювання з електродвигунами”, який затверджено та надано чинності наказом Міністерства вугільної промисловості України від 29.11.2005 № 47.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 14.11.2006 № 539 „Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому України СОУ 10.1-00185790-002-2005 „Правила технічної експлуатації вугільних шахт”.
Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 21.01.2010 № 7 „Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому СОУ-П 10.1.00174088.018:2009 „Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (типове керівництво)”.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62 „Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за № 398/17693,
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за № 226/20539.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.