Машиніст крана (кранівник)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8333
Основна мета професійної діяльності:
Керування вантажопідіймальними кранами різних типів та підіймальними пристроями
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5 Професійна кваліфікація

Машиніст крана (кранівник) з керування вантажопідіймальними кранами  та машинами, що керуються з підлоги (з підвісного пульта) 2 розряду (часткова професійна кваліфікація).

Машиніст крана (кранівник) 2 розряду (повна професійна кваліфікація).

Машиніст крана (кранівник) 3 розряду (повна професійна кваліфікація).

Машиніст крана (кранівник) 4 розряду (повна професійна кваліфікація).

Машиніст крана (кранівник) 5 розряду (повна професійна кваліфікація).

Машиніст крана (кранівник) 6 розряду (повна професійна кваліфікація).

Незалежно від рівня кваліфікації машиніст крана (кранівник) повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій, визначених у пункті 5 цього професійного стандарту.

Рівень професійної кваліфікації залежить від виду крана, яким курує кранівник, та/або параметрів крану та/або вантажу.

 

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційновиробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом працівника, який відповідає за утримання обладнання вантажопідіймальних кранів у справному стані та здійснює адміністративне та технічне керівництво в підрозділі. Оперативне керівництво роботою машиніста крана здійснює працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами підрозділу.

 

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця за умовами праці.

Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці.

Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

 

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби. 

На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

 

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „ Машиніст крана (кранівник) ” (повну або часткову).

Наявність посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст крана (кранівник)”.

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш як один раз на два роки.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на п’ять років.

Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Навчання і перевірка знань з електробезпеки.

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Посвідчення про присвоєння групи з електробезпеки.

 

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст крана (кранівник)” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст крана (кранівник)” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію: 

„Машиніст крана (кранівник) з керування вантажопідіймальними кранами та машинами, що керуються з підлоги (з підвісного пульта)” 2 кваліфікаційного розряду (часткова професійна кваліфікація) – 3 рівень НРК;

„Машиніст крана (кранівник)” 2 кваліфікаційний розряд (повна професійна кваліфікація) – 3 рівень НРК;

„Машиніст крана (кранівник)” 3 кваліфікаційний розряд (повна професійна кваліфікація) – 3 рівень НРК;

„Машиніст крана (кранівник)” 4 кваліфікаційний розряд (повна професійна кваліфікація) – 4 рівень НРК;

„Машиніст крана (кранівник)” 5 кваліфікаційний розряд (повна професійна кваліфікація) – 4 рівень НРК;

„Машиніст крана (кранівник)” 6 кваліфікаційний розряд (повна професійна кваліфікація) – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної

(професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Машиніст крана (кранівник)” 2 розряду – наявність повної  або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

Первинна професійна підготовка за професією „Машиніст крана (кранівник)” 3 розряду – наявність повної  або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

Первинна професійна підготовка за професією „Машиніст крана (кранівник)” 4 розряду – наявність повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Професійне (професійно-технічне) навчання (назва кваліфікації)

Професійно-технічне навчання за професією „Машиніст крана (кранівник)” 2 розряду – наявність повної  або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

Професійно-технічне навчання за професією „Машиніст крана (кранівник)” 3 розряду – наявність повної  або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

Професійно-технічне навчання за професією „Машиніст крана (кранівник)” 4 розряду (за потребами виробництва) – наявність повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Перепідготовка машиніста крана (кранівника)

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст крана (кранівник)” з присвоєнням часткової професійної кваліфікації „Машиніст крана (кранівник) з керування вантажопідіймальними кранами  та машинами, що керуються з підлоги (з підвісного пульта)” 2 розряду (часткова професійна кваліфікація) проводиться за наявності повної або базової загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти або професійного навчання.

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст крана (кранівник)” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана (кранівник)” 2 розряду проводиться за наявності повної або базової загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти або професійного навчання.

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст крана (кранівник)” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана (кранівник)” 3 розряду проводиться за наявності повної або базової загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти або професійного навчання.

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст крана (кранівник)” з присвоєнням професійної кваліфікації  „Машиніст крана (кранівник)” 4 розряду (за потребами виробництва) проводиться за наявності повної загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти або професійного навчання.

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст крана (кранівник)” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана (кранівник)” 5 розряду (за потребами виробництва) проводиться за наявності повної загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти або професійного навчання.