Машиніст насосних установок


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8163
Основна мета професійної діяльності:
Здійснює експлуатацію та технічне обслуговування устаткування з транспортування сировинних матеріалів, забезпечує питною, технічною водою та іншими рідинами споживачів основного виробництва
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
02 лютого 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
07 лютого 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2029 року
Версії:
07 лютого 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

 1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Машиніст насосних установок (2 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

 

Машиніст насосних установок (3 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК. Машиніст насосних установок (4 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК. Машиніст насосних установок (5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

 

 1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
  • сертифікат про присвоєння/підтвердження    професійної    або часткової професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого робітника   за   професією          «Машиніст                           насосних установок» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією

«Машиніст   насосних   установок»   з   додатком   до   свідоцтва                      про            присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

 • інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

 1. Здобуття професійної кваліфікації

 

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Машиніст насосних установок» (2

кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

первинна професійна підготовка

- повна або базова загальна середня освіта, професійна

(професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

перепідготовка - повна або

базова загальна середня освіта, професійна (професійно- технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

«Машиніст насосних установок» (3

кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

первинна професійна підготовка

- повна або базова загальна середня освіта, професійна

(професійно-технічна) освіта або

 

 

 

професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

перепідготовка - повна або

базова загальна середня освіта, професійна (професійно- технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

«Машиніст насосних установок» (4

кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

перепідготовка - повна або

базова загальна середня освіта, професійна (професійно- технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Професійний розвиток
 • з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

(Суб’єкти освітньої діяльності)

«Машиніст насосних

установок» (3 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

стаж роботи за професійною

кваліфікацією «Машиніст насосних установок» (2

кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців

«Машиніст насосних

установок» (4 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

стаж роботи за професійною

кваліфікацією «Машиніст насосних установок» (3

кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців

«Машиніст насосних

установок» (5 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

стаж роботи за професійною

кваліфікацією «Машиніст насосних установок» (4

кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців

 

 • без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж одного разу на п’ять років з метою:

 • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
 • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.