Слюсар із складання металевих конструкцій


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7214
Основна мета професійної діяльності:
Виготовлення заготовок, складання, регулювання, випробування і здача у відповідності до технічних умов металоконструкцій.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Слюсар із складання металевих конструкцій 2 розряду – трудові функції А, Б1-Б3, В, Г1-Г3, Д, Е, Є.
Слюсар із складання металевих конструкцій 3 розряду – трудові функції А, Б1-Б6, В, Г1-Г6, Д, Е, Є.
Слюсар із складання металевих конструкцій 4 розряду – трудові функції А, Б1-Б8, В, Г1-Г13, Д, Е, Є.
Слюсар із складання металевих конструкцій 5 розряду – трудові функції А, Б, В, Г1-Г18, Д, Е, Є.
Слюсар із складання металевих конструкцій 6 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом начальника зміни, начальника дільниці, майстра.
Може ставити завдання стажеру слюсаря із складання металевих конструкцій, учню слюсаря із складання металевих конструкцій.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки, за результатами атестації робочих місць згідно з умовами праці.
Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства, результатів атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: від 18 років.
Наявність документа, що підтверджує повну або часткову професійну кваліфікацію „Слюсар із складання металевих конструкцій” відповідного кваліфікаційного розряду.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Слюсар із складання металевих конструкцій”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Слюсар із складання металевих конструкцій” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Слюсар із складання металевих конструкцій” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію: „Слюсар із складання металевих конструкцій” 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК; „Слюсар із складання металевих конструкцій” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК; „Слюсар із складання металевих конструкцій” 4 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК; „Слюсар із складання металевих конструкцій” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК; „Слюсар із складання металевих конструкцій” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Слюсар із складання металевих конструкцій” 2 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Слюсар із складання металевих конструкцій” 3 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Слюсар із складання металевих конструкцій” 4 розряду – наявність повної загальної середньої освіти.
Без вимог до стажу роботи.
Присвоєння розряду здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних робіт в процесі трудової діяльності.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар із складання металевих конструкцій” з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар із складання металевих конструкцій” 2 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар із складання металевих конструкцій” з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар із складання металевих конструкцій” 3 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар із складання металевих конструкцій” з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар із складання металевих конструкцій” 4 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар із складання металевих конструкцій” 4 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за 3 розрядом не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар із складання металевих конструкцій” 5 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за 4 розрядом не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар із складання металевих конструкцій” 6 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за 5 розрядом не менше 6 місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення/підтвердження кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років. 2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання Спеціальне навчання з питань охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за №93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 „Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за № 124/26569.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 №62 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за №244/31696.