Аналітик з оцінки вразливостей


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2139.2
Основна мета професійної діяльності:
Виконання дій з організації та проведення аналітичної діяльності виявлення та оцінки вразливостей у сфері кібербезпеки та захисту інформації в інформаційних системах та мережах (або автоматизованих системах, інформаційно-комунікаційних системах, системах електронних комунікацій) в організаціях, підприємствах або установах різних форм власності.
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
30 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
30 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Аналітик з оцінки вразливостей, 7 рівень НРК. Провідний аналітик з оцінки вразливостей, 7 рівень НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

• документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Аналітик з оцінки вразливостей»;

• документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової рофесійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Аналітик з оцінки вразливостей

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на другому (магістерському) рівні  вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 3 років.

Не передбачено професійним стандартом

Провідний аналітик з оцінки вразливостей

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на другому (магістерському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 5 років.

Не передбачено професійним стандартом

П.*
- диплом на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю:
- 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 254 “Забезпечення військ (сил)” галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (7 рівень НРК);
- 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» (7 рівень НРК).

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової рофесійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Аналітик з оцінки вразливостей

Підвищення кваліфікації «Аналітик з оцінки вразливостей» для отримання професійної кваліфікації «Провідний аналітик з оцінки вразливостей». Стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років.

Не передбачено професійним стандартом

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінар, майстер-класи тощо) та інформальної освіти для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.
Підтвердження наявної та підвищення професійної кваліфікації може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій.

IV. Абревіатури, скорочення

TCP

Transmission Control Protocol

IP

Internet Protocol

OSI

Open Systems Interconnection

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

PL/SQL

Procedural Language / Structured Query Language

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol

DNS

Domain Name System

EBSCO

Elton Bryson Stephens Company

JSTOR

Journal Storage

TSCM

Technical Security Counter Measures

AC

Автоматизована система

IKC

Інформаційно-комунікаційна система

CEK

Система електронних комунікацій

IC

Інформаційна система

IT

Інформаційні технології