Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення технічного обслуговування локомотивів, моторвагонного рухомого складу (МВРС), відновлення основних експлуатаційних характеристик, працездатності локомотивів і МВРС, ревізії, ремонту або заміни деталей та вузлів, їх випробування і регулювання.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
01 грудня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
19 грудня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2028 року
Версії:
19 грудня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”
Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування - 7233

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій
— Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4 розряду, 4 рівень НРК
— Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 5 розряду, 4 рівень НРК
— Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6 розряду, 4 рівень НРК
— Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7 розряду, 5 рівень НРК

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
— диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
— свідоцтво про присвоєння (підтвердження) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підтвердження) робітничої кваліфікації;
— диплом фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за відповідною освітньою програмою, пов’язаною з технічним обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією тягового рухомого складу спеціальності «Залізничний транспорт» галузі знань «Транспорт» (7 розряд);
— сертифікат про присвоєння/ підтвердження професійної кваліфікації особи, виданий кваліфікаційним центром з дотримання вимог, установлених Порядком присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами;
— сертифікат про визнання професійної кваліфікації, з дотриманням вимог, установлених Порядком визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікаці

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на

Наявна технологічно-

Професійно-технічна освіта, перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною

пунктах технічного обслуговування -

4 розряду

суміжна професія 3 кваліфікацій- ного розряду, стаж роботи у підрозділах залізничного транспорту не менше 1 року

професією 3 розряду - не менше 1 року

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування – 5 розряду

Стаж роботи за професією

«Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування»
4 розряду – не менше 1 року

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

«Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування» 4 розряду – не менше 1 року

Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування – 6 розряду

Стаж роботи за професією «Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування» 5 розряду – не менше 1 року

Професійно-технічна освіта.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування» 5 розряду – не менше 1 року

Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування – 7 розряду

Фахова передвища освіта, стаж роботи за професією     «Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування» 6 розряду – не менше 1 року

Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) спеціальності «Залізничний транспорт» галузі знань «Транспорт». Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування» 6 розряду – не менше 1 року

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:
— підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
— набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання локомотивів та умов організації праці