Протезист-ортезист


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2149.2
Основна мета професійної діяльності:
Використання практики, заснованої на доказах, для надання клінічної оцінки, призначення, розробки технічного дизайну та виготовлення протезів та/або ортезів. Визначення цілей і плану реабілітації, які включають послуги з протезування/ ортезування та визначення клінічних результатів. Ця професія спрямована на те, щоб одержувачі послуг мали рівні можливості для повноцінної участі в житті суспільства.
Розробник: Благодійна організація «Благодійний фонд «Фонд підтримки протезування «Вільні» (торгова марка Protez Hub), ЄДРПОУ 44692950
Дата затвердження:
05 жовтня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
18 жовтня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2028 року
Версії:
18 жовтня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

4. Узагальнена назва професії
Протезист-ортезист.

5. Назви типових посад
Протезист-ортезист вищої кваліфікаційної категорії.
Протезист-ортезист I кваліфікаційної категорії.
Протезист-ортезист II кваліфікаційної категорії.
Протезист-ортезист.

6. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій
Протезист-ортезист вищої кваліфікаційної категорії (7 рівень НРК).
Протезист-ортезист I кваліфікаційної категорії (7 рівень НРК).
Протезист-ортезист II кваліфікаційної категорії (7 рівень НРК).
Протезист-ортезист (7 рівень НРК).

7. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • диплом магістра (7 рівень НРК) галузі знань 22 «Охорона здоров'я» в рамках спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Протезування-ортезування» із записом про присвоєну професійну кваліфікацію «Протезист-ортезист»;
  • сертифікат про присвоєння професійної кваліфікації «Протезист-ортезист IІ кваліфікаційної категорії (7 рівень НРК)» виданий уповноваженим на це законодавством суб’єктом;
  • сертифікат про присвоєння професійної кваліфікації «Протезист-ортезист I кваліфікаційної категорії (7 рівень НРК)» виданий уповноваженим на це законодавством суб’єктом;
  • сертифікат про присвоєння професійної кваліфікації «Протезист-ортезист вищої кваліфікаційної категорії (7 рівень НРК)» виданий уповноваженим на це законодавством суб’єктом.

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри
(та інші уповноважені суб’єкти)

Суб’єкти освітньої діяльності

Протезист-ортезист

підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» в рамках спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Протезування-ортезування», яка відповідає вимогам професійного стандарту та вимогам еквівалентної акредитованої програми ISPO з додатком сертифікату, що підтверджує успішне складання єдиного національного теоретичного та практичного іспитів з протезування-ортезування в рамках спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування”.

2. Професійний розвиток 

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри
(та інші уповноважені суб’єкти)

Суб’єкти освітньої діяльності

Протезист-ортезист II кваліфікаційної категорії

- стаж роботи за професійною кваліфікацією «Протезист-ортезист» не менше 3 років.

Протезист-ортезист I кваліфікаційної категорії

- стаж роботи за професійною кваліфікацією «Протезист-ортезист II кваліфікаційної категорії» не менше 2 років;

або

- стаж роботи за професійною кваліфікацією «Протезист-ортезист» не менше 5 років;

або

(протягом 10 років від 01.10.2023 до 01.10.2033)

- успішне проходження офіційної прискореної кваліфікаційної програми;

- стаж роботи за професійною кваліфікацією «Інженер-протезист», «Інженер-технолог-протезист», «Технік-протезист-ортезист» не менше 5 років;

- письмові рекомендації трьох лікарів, трьох колег-фахівців з протезування-ортезування та трьох пацієнтів;

- презентація 12 власних виготовлених виробів; та успішне складання єдиного національного теоретичного та практичного іспитів з протезування-ортезування в рамках спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування”.

Протезист-ортезист вищої кваліфікаційної категорії

- стаж роботи за професійною кваліфікацією «Протезист-ортезист I кваліфікаційної категорії» не менше 3 років;

або

- стаж роботи за професійною кваліфікацією «Протезист-ортезист» не менше 10 років

або

(протягом 10 років від 01.10.2023 до 01.10.2033)

- успішне проходження офіційної прискореної кваліфікаційної програми;

- стаж роботи за професійною кваліфікацією «Інженер-протезист», «Інженер-технолог-протезист», «Технік-протезист-ортезист» не менше 10 років;

- письмові рекомендації трьох лікарів, трьох колег-фахівців з протезування-ортезування та трьох пацієнтів;

- презентація 12 власних виготовлених виробів; та успішне складання єдиного національного теоретичного та практичного іспитів з протезування-ортезування в рамках спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування”.

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації
Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії не рідше ніж один раз на 5 років. Інструктаж з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту проводиться один раз на рік. Підвищення кваліфікаційної категорії може здійснюватися шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.