Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2446.2
Основна мета професійної діяльності:
Надання ветеранам війни, демобілізованим особам та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі – ветерани війни та члени їх сімей) та іншим особам, супровід яких відповідно до чинного законодавства здійснюється фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг, зокрема з питань оформлення документів для отримання таких послуг…
Розробник: Міністерство у справах ветеранів України
Дата затвердження:
09 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
12 квітня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
12 квітня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

1.  Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 6 рівень НРК. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб II категорії – 6 рівень НРК.

Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб I категорії – 6 рівень НРК.

Провідний фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 7 рівень НРК.

 

2.  Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

сертифікат     про     присвоєння/підтвердження професійної  або часткової професійної кваліфікації;

сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);

диплом бакалавра/магістра із записом про професійну кваліфікацію.