Електромонтер з обслуговування електроустановок


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7242
Основна мета професійної діяльності:
Технічне обслуговування, монтаж і ремонт електроустановок.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
12 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
26 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
26 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Електромонтер з обслуговування електроустановок 3 розряду - трудові функції А, Б, Д; професійні компетентності - А1, А2, Б1, БЗ, Д1, Д2, ДЗ.
Електромонтер з обслуговування електроустановок 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Д; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, Б1, Б2, БЗ, Б4, В1, В2, ВЗ, Д1,Д2, ДЗ, Д4.
Електромонтер з обслуговування електроустановок 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, Б1, Б2, БЗ, Б4, Bl, В2, ВЗ, П , Г2, Д1, Д2, ДЗ, Д4.
Електромонтер з обслуговування електроустановок 6 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, А5, Б1, Б2, БЗ, Б4. Bl, В2, ВЗ, Г1, Г2, Д1, Д2, ДЗ, Д4.
Електромонтер з обслуговування електроустановок 7 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - Al, А2, АЗ, А4, А5, А6. Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Bl, В2, ВЗ, Г1, Г2, Д1, Д2, ДЗ, Д4.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, підприємствах промислового залізничного транспорту та інших підприємствах, на яких використовується праця електромонтера з обслуговування електроустановок.
Працює під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації, електромеханіка, старшого електромеханіка. Може ставити завдання електромонтеру з обслуговування електроустановок нижчого розряду.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи та відпочинку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними умовами праці є: дія струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів; отруйні, шкідливі хімічні речовини (фарба, мастило, електроліти тощо); шум; вібрація; запиленість робочої зони; підвищена чи знижена температура повітря; висота; рухомі машини та механізми; рухомі частини виробничого обладнання; напруга електричної мережі, напруженість праці.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок”, або диплома фахового молодшого бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт”, або спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок”.
Наявність сертифіката про проходження обов’язкового профілактичного наркологічного огляду. Первинний обов’язковий профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Обов’язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інших інструкцій, що регламентують безпечну роботу підрозділів магістрального залізничного транспорту та підприємств, на яких використовується праця електромонтера з обслуговування електроустановок.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (електромонтер з обслуговування електроустановок 3 розряду повинен знати правила безпеки в обсязі ІІ-ІП групи; 4 розряду - в обсязі IV групи; 5 розряду - в обсязі IV-V групи; 6, 7 розряду - в обсязі V групи).

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Для електромонтера з обслуговування електроустановок 3 розряду - диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок" (професійна кваліфікація „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 3 розряду). Третій рівень НРК.
Для електромонтера з обслуговування електроустановок 4 розряду - диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок" (професійна кваліфікація „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 4 розряду). Четвертий рівень НРК.
Для електромонтера з обслуговування електроустановок 5 розряду - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок” (професійна кваліфікація „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 5 розряду). Четвертий рівень НРК.
Для електромонтера з обслуговування електроустановок 6 розряду - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок” (професійна кваліфікація „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 6 розряду). П’ятий рівень НРК.
Для електромонтера з обслуговування електроустановок 7 розряду - диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальністю „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань „Електрична інженерія" або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок" (професійна кваліфікація „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 7 розряду). П’ятий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 3 розряду - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві (з відривом від виробництва), без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок" 3-4 розряду - повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, без вимог до стажу роботи.
Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття ступеню фаховий молодший бакалавр за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” або спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань „Електрична інженерія”, без вимог до стажу роботи (для електромонтера з обслуговування електроустановок 7 розряду).

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з технологічно суміжних професій з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з обслуговування електроустановок” З розряду.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 3 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 4 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 5 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 7 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер з обслуговування електроустановок” 6 розряду не менше одного року.
Навчання електромонтерів з обслуговування електроустановок на курсах підвищення кваліфікації установлюється, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.