Оператор верстатів з програмним керуванням


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8211
Основна мета професійної діяльності:
Обробка заготовок та виготовлення деталей на верстатах з програмним керуванням
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Оператор верстатів з програмним керуванням 2 розряду – трудові функції А, Б, В1-В4, Г1-Г4, Д1-Д2, Е1-Е3, Є, Ж, З. Оператор верстатів з програмним керуванням 3 розряду – трудові функції А, Б, В1-В6, Г1-Г5, Д1-Д4, Е1-Е4, Є, Ж, З. Оператор верстатів з програмним керуванням 4 розряду – трудові функції А, Б, В1-В8, Г1-Г6, Д1-Д5, Е1-Е7, Є, Ж, З.

Оператор верстатів з програмним керуванням 5 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом начальника дільниці, зміни, служби, майстра/старшого майстра, бригадира.

Може ставити завдання оператору верстатів з програмним керуванням нижчого розряду.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.

Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці. Шкідливі та небезпечні умови праці визначаються при проведенні атестації робочого місця за умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства та колективного договору. 

 1.8. Засоби захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.

На час виконання  певних робіт, для яких  не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.

Наявність документу, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням” відповідного кваліфікаційного розряду.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням”.

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на п’ять років. 

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки. Після первинного інструктажу на робочому місці, до початку самостійної роботи, робітники, під керівництвом кваліфікованих працівників, повинні пройти стажування згідно з вимогами діючого законодавства.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки. Наявність посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію: 

„Оператор верстатів з програмним керуванням” 2 кваліфікаційний розряд

  • 3 рівень НРК; „Оператор верстатів з програмним керуванням” 3 кваліфікаційний розряд
  • 3 рівень НРК; „Оператор верстатів з програмним керуванням” 4 кваліфікаційний розряд
  • 3 рівень НРК; „Оператор верстатів з програмним керуванням” 5 кваліфікаційний розряд
  • 4 рівень НРК. 

 

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням” 2 розряду – наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням” 3 розряду – наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням”  з отриманням професійної кваліфікації  „Оператор верстатів з програмним керуванням” 2 розряду - професійна (професійнотехнічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням”  з отриманням професійної кваліфікації  „Оператор верстатів з програмним керуванням” 3 розряду - професійна (професійнотехнічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням”  з отриманням професійної кваліфікації  „Оператор верстатів з програмним керуванням” 4 розряду - професійна (професійнотехнічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор верстатів з програмним керуванням” 3 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.  Стаж роботи за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням” 2 розряду не менше 6 місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації

„Оператор верстатів з програмним керуванням” 4 розряду. Професійна

(професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.  Стаж  роботи за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням” 3 розряду не менше 6  місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації

„Оператор верстатів з програмним керуванням” 5 розряду. Професійна

(професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.  Стаж  роботи за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням” 4 розряду не менше 6  місяців.

 

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти 

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві один раз  на п’ять років.

 

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання 

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Кодекс законів про працю України.

Закон України „Про охорону праці”.

Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998  за № 93/2533. 

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.