Моторист цементувального агрегата


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8113
Основна мета професійної діяльності:
Виконання робіт із транспортування тампонажних матеріалів до місця виконання робіт, обв'язки і опресування обладнання та нагнітальних ліній, приготування, перекачування та протискування у свердловину технологічних рідин, забезпечення дотримання заданих технологічних параметрів при проведенні робіт на свердловині та обслуговування обладнання.
Розробник: Акціонерне товариство «Укргазвидобування»
Дата затвердження:
19 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
26 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2029 року
Версії:
26 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

4. Назви типових посад (за потреби)

Моторист цементувального агрегата.

5. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Моторист цементувального агрегата, 4 рівень НРК.

6. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Моторист цементувального агрегата» за професією «Моторист цементувального агрегата»;
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації «Моторист цементувального агрегата» за професією «Моторист цементувального агрегата» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
диплом кваліфікованого робітника «Моторист цементувального агрегата» з професійною кваліфікацією «Моторист цементувального агрегата» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
інші види документів, які підтверджують професійну (-і) та/або часткову (-і) професійну (-і) кваліфікацію (-ї).

Для забезпечення умов працевлаштування особи, які до затвердження цього професійного стандарту отримали документи про здобуття професій «Машиніст з цементування свердловин», «Моторист цементо-піскозмішувального агрегата», «Оператор-моторист станції контролю цементажу» або про підвищення кваліфікації за зазначеними професіями, можуть працювати за професією «Моторист цементувального агрегата» після отримання документу про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Моторист цементувального агрегата» або перепідготовки за професією «Моторист цементувального агрегата» за програмами, які враховують зміст навчання за попередніми навчальними програмами.

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Моторист цементувального агрегата»

посвідчення на право керування транспортним засобом категорії С;

посвідчення про присвоєння групи з електробезпеки не нижче ІІ;

без вимог до стажу роботи

первинна професійна підготовка/перепідготовка за професією «Моторист цементувального агрегата»;

посвідчення водія категорії С;

посвідчення про присвоєння групи з електробезпеки не нижче ІІ;

без вимог до стажу роботи

2. Професійний розвиток

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації:

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на 5 років з метою набуття нових/додаткових компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, у межах оновлених технологічних процесів з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.

б) Спеціальне навчання з питань охорони праці з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників, безпосередньо зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121.

IV. Абревіатури, скорочення (за потреби)

Абревіатура та скорочення

Визначення

АТЗ

автотранспортний засіб

ДТП

дорожньо-транспортна пригода

ЗІЗ

засоби індивідуального захисту

ЗКЗ

засоби колективного захисту

КВП

контрольно-вимірювальні прилади

НПА

нормативно-правові акти

ОПтаПБ

охорона праці та техніка безпеки

ПЛЛА

План локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків

ПММ

паливно-мастильні матеріали

ТНН

товарно-транспортна накладна

ТП

технологічний процес: цементування обсадних колон, установка цементних мостів, гідравлічний розрив пластів, освоєння свердловин, опресування обладнання, фрезерування, промивка свердловини, заготовка розчинів, закачування, відкачування, перекачування технологічних рідин тощо

ТР

технологічні рідини: всі рідини, які використовуються в ТП

ЦА

цементувальний агрегат