Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
14 лютого 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
17 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2027 року
Версії:
17 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5 Професійна кваліфікація

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з розбиранням, складанням вузлів і механізмів (2-3 кваліфікаційні розряди).
Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з регулюванням, випробовуванням вузлів і механізмів (4-5 кваліфікаційні розряди).
Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з налагодженням, відновленням та реконструкцією вузлів і механізмів (6 кваліфікаційний розряд).

1.6 Вимоги до державної сертифікації

Не потребує.

1.7 Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації*)

Робоче місце слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування підпорядковується начальнику, старшому майстру та майстру дільниці.

1.8 Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпусток.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними виробничими чинниками є: запиленість, емоційна напруженість праці, електричний струм, роботи на висоті, високий рівень шуму, підвищена температура повітря, підвищена температура пари, вібрація, фізичні перевантаження, токсичні пари та гази, напруженість пози.

1.9 Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.10 Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування».
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування».
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування повинен знати правила електробезпеки в обсязі не нижче II).
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.11 Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника з додатком до диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію.
Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з розбиранням, складанням вузлів і механізмів (2-3 кваліфікаційні розряди) - другий рівень НРК;
Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з регулюванням, випробовуванням вузлів і механізмів (4-5 кваліфікаційні розряди) - третій рівень НРК;
Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з налагодженням, відновленням та реконструкцією вузлів і механізмів (6 кваліфікаційний розряд) - четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1 Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування» з присвоєнням професійної кваліфікації «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з розбиранням, складанням вузлів і механізмів» (2-3 кваліфікаційні розряди) - наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2 Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування» з присвоєнням професійної кваліфікації «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з розбиранням, складанням вузлів і механізмів» (2-3 кваліфікаційні розряди). Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій за професією «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування» з присвоєнням професійної кваліфікації «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з регулюванням, випробовуванням вузлів і механізмів» (4-5 кваліфікаційні розряди). Стаж роботи в теплоенергетиці за технологічно-суміжною професією не менше 6 місяців.

2.3 Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з регулюванням, випробовуванням вузлів і механізмів» (4-5 кваліфікаційні розряди). Стаж роботи за професійною кваліфікацією «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з розбиранням, складанням вузлів і механізмів» (2-3 кваліфікаційні розряди) не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з налагодженням, відновленням та реконструкцією вузлів і механізмів» (6 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією «Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування з регулюванням, випробовуванням вузлів і механізмів» (4-5 кваліфікаційні розряди) не менше 6 місяців.

2.4 Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5 Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно умов праці слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за №433/31885.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 «Про затвердження та введення в дію нормативного документа «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила».
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 «Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 09.06.2005 № 255 «Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22.12.2011 № 863 «Про затвердження Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за№ 13/20326.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2127/24659.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування.