Складач поїздів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8312
Основна мета професійної діяльності:
Виконання маневрової роботи та формування поїздів на магістральному й промисловому залізничому транспорті.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
13 лютого 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
15 лютого 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2024 року
Версії:
15 лютого 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Складач поїздів 3 розряду - трудові функції А, Б, Е; професійні компетентності - А1, А2, А4, Б1, Б2, БЗ, Е1, Е2, ЕЗ.
Складач поїздів 4 розряду - трудові функції А, В, Е; професійні компетентності - А1, А2, А4, В1, В2, Е1, Е2, ЕЗ.
Складач поїздів 5 розряду - трудові функції А, Г, Е; професійні компетентності - А1, А2, А4, Г1, Г2, ГЗ, Е1, Е2, ЕЗ.
Складач поїздів 6 розряду - трудові функції А, Д, Е; професійні компетентності - А1, А2, АЗ, А4, Д1, Д2, ДЗ, Д4, Е1, Е2, ЕЗ.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця складачів поїздів.
Складач поїздів працює під безпосереднім керівництвом особи, яка розпоряджається маневровою роботою (залежно від технологічного процесу на певному виробництві).
Робоче місце розташовано в робочому приміщенні складачів поїздів (під час приймання та здавання зміни), на коліях маневрового району підрозділу магістрального залізничного транспорту, промислового залізничного транспорту, інших підприємств.

1.3. Вимоги до державної сертифікації

Сертифікат про проходження спеціального навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту (один раз на 5 років).

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці.
Робота складача поїздів, який працює в підрозділах магістрального залізничного транспорту, пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, виконується в особливих природних географічних І геологічних умовах та в умовах підвищеного ризику для здоров’я.
Робота складача поїздів, який працює на підприємствах промислового залізничного транспорту в допоміжних цехах і на дільницях чорної та кольорової металургії (обслуговування поїздів з гарячим агломератом, рідким та гарячим металом, з гарячим шлаком та шлаком, що швидко розкладається, гарячим коксом; поїздів з курними вантажами: доломітом обпаленим, вугіллям, коксом, рудою, меленими матеріалами, колошниковим пилом, цементом, флюсом, концентратами, подовою та анодною масою, пеками, фтористими солями, нефелінами, глиноземом, вапняком) та у гідрометалургії (виробничі процеси з розкладання, вилуговування, осадження, випарювання, фільтрації, кристалізації, промивання та очищення розчинів і пульпи, обробки руди та концентратів кислотами та лугами), пов’язана зі шкідливими і важкими умовами праці.
Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.

1.5. Засоби захисту

Спецодяг та спецвзуття (в установленому порядку).
Жилет сигнальний.
Вогнегасники.
Пожежне обладнання (в установленому порядку).

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Складач поїздів” 3 розряду - у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах промислового залізничного транспорту.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Складач поїздів” 4 розряду - у разі обслуговування мережі збірних, вивізних та передаточних поїздів, виконання маневрової роботи в малодіяльних маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту та напружених маневрових районах промислового транспорту.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Складач поїздів” 5 розряду - у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах на станціях магістрального залізничного транспорту та напружених маневрових районах промислового залізничного транспорту під час роботи складача поїздів в „одну особу”.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Складач поїздів” 6 розряду “ у разі виконання маневрової роботи в напружених маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту під час роботи складача поїздів в „одну особу”, з формуванням й розформуванням поїздів на сортувальних гірках малої, середньої та великої потужності або у разі виконання маневрової роботи з вагонами колії 1435 мм, обладнаними гвинтовою упряжжю під час роботи складача поїздів в „дві особи” на прикордонних станціях магістрального залізничного транспорту.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Складач поїздів”.
Наявність висновку психофізіологічної експертизи.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.
Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту (один раз на 5 років).
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Складач поїздів” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Складач поїздів”
4 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Складач поїздів” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Складач поїздів”
5 розряду не менше одного року.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Складач поїздів” 3 розряду, третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Складач поїздів” 4 розряду, третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Складач поїздів” 5 розряду, четвертий рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Складач поїздів” 6 розряду, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та в центрах професійного розвитку персоналу (центрах професійної освіти) регіональних філій ПАТ „Укрзалізниця”, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Складач поїздів” за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.
Професійне навчання також проводиться у підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця складачів поїздів.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Складач поїздів” З розряду - повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Складач поїздів” 3-4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації):

Перепідготовка за професією „Складач поїздів” 4 розряду здійснюється з технологічно суміжної професії 3 розряду, стаж роботи за якою не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Складач поїздів” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Складач поїздів” З розряду не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання складачів поїздів на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту проводиться один раз на 5 років.